Program służący do zmiany adresu MAC przypisanego do danego interfejsu sieciowego. Zmiany na losowy lub ustalony ręcznie. Umożliwia np. podszycie się pod inne urządzenie przy podłączaniu do sieci WiFi gdy jest ona filtrowana pod kątem uprawnień jedynie dla określonej grupy adresów MAC.

Dostępny w Kali Linux, dla innych dystrybucji, np Ubuntu/Debian:

sudo apt install macchanger

zobacz też: adres MAC, Kali Linux MacChanger,