Miesiąc: kwiecień 2022

CVE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Common_Vulnerabilities_and_Exposures MITRE ATT&CK – globalna baza wiedzy o taktykach i technikach ataków, bazująca na obserwacjach (Massachusetts Institute of Technology Research & Engineering Adversarial Tactics, Techniques, and […]

CyberLinki – urzędy certyfikujące w PL

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_certyfikacji Na potrzeby kwalifikowanego podpisu elektronicznego działa w Polsce szereg kwalifikowanych urzędów certyfikacji. Instytucją certyfikującą pozostałych wystawców certyfikatów jest Narodowe Centrum Certyfikacji podlegające NBP[1][2]. Podlegające […]

Translate »