https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

https://www.gpg4win.org/

  1. wygenerowanie pary kluczy – publicznego i prywatnego
  2. dostarczenie swojego klucza publicznego do osoby, która będzie wysyłać do nas zaszyfrowaną pocztę
  3. odbiór poczty przez program, który potrafi korzystać z GPG (Outlook, Thunderbird)

Miejsce do przechowywania kluczy publicznych:

https://keys.openpgp.org/

Przepis konfiguracji

dla Outlook:

dla Thunderbird: