Utworzenie własnego kodu ( link / SMS ).

https://pl.qr-code-generator.com/

Kody QR wysyłane potencjalnym ofiarom mogą próbować wzbudzić zaufanie poprzez dodanie logo firmy do ich treści (obrazki pochodzą ze strony sekurak.pl):

Sekurak – materiał o kodach QR