MacChanger

Program służący do zmiany adresu MAC przypisanego do danego interfejsu sieciowego. Zmiany na losowy lub ustalony ręcznie. Umożliwia np. podszycie się pod inne urządzenie przy podłączaniu do sieci WiFi gdy jest ona filtrowana pod kątem uprawnień jedynie dla określonej grupy adresów MAC. Dostępny w Kali Linux, dla innych dystrybucji, np Ubuntu/Debian: sudo apt install macchanger … Czytaj dalej

ARP – protokół

Urządzenia w sieci globalnej łączą się używając adresu IP, jednak IP są zmienne i przypisywane do urządzeń na określony czas (za wyjątkiem mechanizmów pozwalających przypiąć na stałe IP do urządzenia, np rezerwując dla danego MAC konkretne IP w ustawieniach routera). W sieci lokalnej urządzenia również są identyfikowane poprzez IP, tzn komunikują się wg TCP/IP pomiędzy … Czytaj dalej

Translate »