Narzędzie służące do określenia, czy skanowany host/hosty używają protokołu IKE – służącego do bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy hostami. Jako argumentu można użyć hosta, adresu IP, zakresu adresów IP, lub nawet pliku z listą takich argumentów.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo ike-scan wiks.eu
Starting ike-scan 1.9.4 with 1 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/ike-scan/)

Ending ike-scan 1.9.4: 1 hosts scanned in 2.516 seconds (0.40 hosts/sec).  0 returned handshake; 0 returned notify