Prosty skaner ARP, służący do skanowania (lokalnej) sieci w poszukiwaniu aktywnych hostów.

Opcje:

-i urządzenie, którego używasz,

-r zakres adresów IP,

-l plik z zakresem IP,

-p tryb pasywny (bez wysyłania, tylko nasłuchiwanie),

-m skanuj znane adresy MAC,

-F ? domyślnie arp,

-s czas uśpienia, pomiędzy kolejnymi żądaniami ARP

-n ostatni oktet IP służący do skanowania (od 2 do 253),

-c krotność wysyłania każdego żądania ARP,

-f tryb szybki,

-d ignoruj pliki konfig. dla szybkiego szukania,

-S redukuj czas uśpienia pomiędzy kolejnymi żądaniami ,

-P określ format wyjściowy wyników,

-N bez nagłówka (gdy używam -P),

-L tryb wyjścia parsowalnego (-P), kontunuj nasłuchiwanie po czasie skanowania aktywnego

sudo netdiscover -r 192.168.1.0/24 -S

 Currently scanning: Finished!  |  Screen View: Unique Hosts         
                                        
 5 Captured ARP Req/Rep packets, from 4 hosts.  Total size: 366        
 _____________________________________________________________________________
  IP      At MAC Address   Count   Len MAC Vendor / Hostname   
 -----------------------------------------------------------------------------
 192.168.1.2   00:25:86:a2:a6:60   2   120 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD
 192.168.1.58  1c:13:86:36:d8:56   1   60 Huawei Device Co., Ltd.   
 192.168.1.65  08:11:96:f0:7e:44   1   60 Intel Corporate       
 192.168.1.52  d0:c5:d3:3a:aa:2e   1   126 AzureWave Technology Inc.  
sudo netdiscover -r 192.168.1.0/24

 Currently scanning: Finished!  |  Screen View: Unique Hosts         
                                        
 91 Captured ARP Req/Rep packets, from 6 hosts.  Total size: 5346       
 _____________________________________________________________________________
  IP      At MAC Address   Count   Len MAC Vendor / Hostname   
 -----------------------------------------------------------------------------
 192.168.1.2   00:25:86:a2:a6:60   7   294 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD
 192.168.1.56  b8:ca:3a:78:40:69   1   60 Dell Inc.          
 192.168.1.52  d0:c5:d3:3a:aa:2e   1   108 AzureWave Technology Inc.  
 192.168.1.57  d0:03:df:9b:fd:92   1   42 Samsung Electronics Co.,Ltd 
 192.168.1.102  ec:08:6b:56:95:71   1   42 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD
 192.168.1.67  b8:ca:3a:78:40:69   80  4800 Dell Inc.