TLS i SSL to protokoły służące do uwierzytelniania i szyfrowania danych w Internecie. Oba są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ – po prostu -TLS jest nowocześniejszą i bardziej bezpieczną wersją SSL.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

https://www.certum.pl/pl/certyfikaty-ssl/

https://letsencrypt.org/

kłódka