• złośliwe oprogramowanie (email, dysk USB/pendrive)
  • pakiety aktualizacyjne ze złośliwym oprogramowaniem
  • podatności
  • poświadczenia (hasła, podszywanie się)