PKI – Public Key Infrastructure

https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_klucza_publicznego

Do podstawowych funkcji PKI należą:

Dodatkowo, w pewnych konfiguracjach, możliwe jest:

Ważniejsze pojęcia:

  • CA – Certification Authority – urząd certyfikacji – wystawia certyfikaty, listy CRL, certyfikuje inne CA.
  • RA – Registration Authority – urząd rejestracji – zbiera wnioski o wydanie certyfikatu, weryfikuje tożsamość subskrybentów.
  • Subskrybent – właściciel certyfikatu.