Aplikacja posiada swoją stronę, oraz kod udostępniony na GITHubie.

Możemy użyć jej 'tak jak jest’ lub wypatroszyć to, co nam potrzebne. Ogromna zaleta – mając źródło kodu, wiemy co i jak z danymi dzieje się 🙂

Po zainstalowaniu programu wybieramy profil:

…następnie szczegóły logowania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screenshot_20200504-183308-512x1024.jpg

…zapisuj do niestandardowego URL-a (ustawienie powyżej 'Loguj do GPX’ NIE jest potrzebne):

gdzie występująca tutaj akurat domena 'minitarg.pl’ jest przykładowa -to domena, na którą będziemy wysyłać dane po ustanowieniu swojego serwera.

Pożądanym jest autoryzacja (basic auth), oraz pewna skrytość danych (zakładam TLS oraz metodę POST -przesyłanie danych w ciele aplikacji a nie w URLu). W dalszej części jednak, można nieco poeksperymentować z metodą GET, bez TLSu -czyli zwykły HTTP na poet 80 bez szyfrowania. O ile w przypadku GET ujawnimy przesyłane dane, to w przypadku zwykłego plaintextu -również dane autoryzacji (gdyby ktoś podglądał) -co nie jest pożądane.

Ok. Zacznę od TLS + POST. Zgodnie z dokumentacją aplikacji [ https://gpslogger.app/#usingthecustomurlfeature ] należy:

 1. URL – usunę parametry z URLa, ponieważ będą one przesyłane w ciele aplikacji metodą POST, URL zatem będzie wyglądał podobnie do:

protokół (https://) domena (gpslogger.qrgo.pl/) ścieżka (app.php), czyli: https://gpslogger.qrgo.pl/app.php

2. Parametry – to co możemy wysłać z aplikacji widoczne jest pod tym przyciskiem, wybierając np pozycję (długość i szerokość), czas, prędkość i wzniesienie, w Treść HTTP należy wpisać:

3. Metoda (POST – ale tutaj koniecznym będzie także ustawienie content-type dla nagłówka):

4. Uwierzytelnienie – dla Basic Auth uwierzytelnienie to używane od starożytności prosty login i hasło (m.in dlatego nie zaleca się przesyłać tego w sposób nieszyfrowany, aby uniemożliwić wykorzystanie podsłuchu):

…powyżej mam krótki login i krótkie hasło, co sprawia że można łatwo złamać je metodą brute-force. Zaleca się oczywiście długie niesłownikowe login i hasło zawierające znaki ze wszystkich możliwych podzbiorów (małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne).

Warto jeszcze sprawdzić, jak od strony aplikacji wygląda certyfikat TLS naszego serwera. Użyć do tego można 'Sprawdzanie poprawności certyfikatu’:

Teraz, jeśli oczywiście poprawnie został skonfigurowany serwer, po kliknięciu 'Rozpocznij Logowanie’ i przełączeniu na widok logu, można zaobserwować wpisy określenia pozycji i wykonania requestu -czyli wysłania danych do serwera.

W pobocznym wątku opisuję jak wygląda to w przypadku innym niż tutaj (metody i szyfrowanie) -od strony serwera.

Poniżej zaś – logi serwera, otrzymującego dane od aplikacji Androida GPSlogger.

GPSlogger od strony serwera

Do monitorowania tego, co przychodzi na serwer użyję logów Apache2 oraz konsolowego TSharka (można oczywiście użyć Wiresharka również).

Logi Apache

dla Linux Ubuntu/Debian będą najpewniej pod ścieżką:

wiks@qrgo:/var/log/apache2$ sudo tail -n 10 gpslogger_access.log -f

użyję tail + liczba linijek na początek 10 + nazwa pliku logu (można wylistować zawartość katalogu lub znaleźć ją po prostu w ustawieniach virtualhosta) + 'f’ który będzie cyklicznie wyrzucał mi w konsoli nowe wpisy w logu. Tak więc gdy coś tam się pojawi – pojawi się na ekranie konsoli. Przykład:

46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:37:33 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:38:33 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:39:33 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:40:34 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:41:34 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:42:35 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:43:35 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:44:36 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"
46.204.54.61 - dupa [08/Jun/2021:13:45:37 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"

Powyżej widać kolumny, najważniejsze dane w nich to:

 1. adres IP z którego przyszedł request -to jest adres telefonu Androida działającego w sieci operatora GSM),
 2. ’dupa’ – to login od basic-auth
 3. moment zapisu – przyjścia requestu
 4. metoda (POST) oraz ścieżka (/app.php) …
 5. 200 -kod OK, request na który odpowiedziano kodem OK – poprawny, 3410 -długość w bajtach…

Tshark

I teraz podgląd jednego requesta od strony Tshark`a.

Podgląd ruchu sieciowego ograniczam dla interface (eno1) oraz IP (46.204.54.61):

root@qrgo:/# sudo tshark -i eno1 -f 'host 46.204.54.51′

  1 0.000000000 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 74 28734 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1344 SACK_PERM=1 TSval=860213677 TSecr=0 WS=256
  2 0.000041287 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TCP 74 443 → 28734 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=154278417 TSecr=860213677 WS=128
  3 0.048233254 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 66 28734 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=87808 Len=0 TSval=860213755 TSecr=154278417
  4 0.062378664 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TLSv1 583 Client Hello
  5 0.062417512 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TCP 66 443 → 28734 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=30080 Len=0 TSval=154278433 TSecr=860213759
  6 0.075384290 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TLSv1.2 1398 Server Hello
  7 0.075388183 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TLSv1.2 1398 Certificate [TCP segment of a reassembled PDU]
  8 0.075674647 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TLSv1.2 306 Server Key Exchange, Server Hello Done
  9 0.126209657 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 66 28734 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1333 Win=90368 Len=0 TSval=860213831 TSecr=154278436
  10 0.126230633 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 66 28734 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=2905 Win=93440 Len=0 TSval=860213831 TSecr=154278436
  11 0.152241430 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TLSv1.2 192 Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
  12 0.155419232 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TLSv1.2 340 New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
  13 0.212135561 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TLSv1.2 403 Application Data
  14 0.229016162 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TLSv1.2 298 Application Data
  15 0.318028795 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 66 28734 → 443 [ACK] Seq=981 Ack=3411 Win=98816 Len=0 TSval=860214024 TSecr=154278474
  16 5.234241458 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TLSv1.2 97 Encrypted Alert
  17 5.234463203 192.168.0.101 → 46.204.54.51 TCP 66 443 → 28734 [FIN, ACK] Seq=3442 Ack=981 Win=31104 Len=0 TSval=154279726 TSecr=860214024
  18 5.319726398 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 66 28734 → 443 [ACK] Seq=981 Ack=3442 Win=98816 Len=0 TSval=860219024 TSecr=154279726
  19 5.367593907 46.204.54.51 → 192.168.0.101 TCP 66 28734 → 443 [ACK] Seq=981 Ack=3443 Win=98816 Len=0 TSval=860219072 TSecr=154279726

Widać tutaj komunikacji (negocjacja TLS, ustalenie klucza przesłanie danych i rozłączenie). Interesuje mnie strona przychodząca o tyle, aby zobaczyć że NIC NIE WIDAĆ 🙂 jawnego w treści, że dane są szyfrowane a nie plaintext.

kolumny to:

 1. numer porządkowy
 2. czas od rozpoczęcia nasłuchu – w tym wypadku od pierwszego odebranego pakietu
 3. IP nadawcy
 4. IP odbiorcy (adres w podsieci),
 5. rodzaj transmisji (TCP/negocjacja TLS)
 6. długość
 7. port nadawcy i odbiorcy
 8. rodzaj wysłanego żądania (SYN, ACK, FIN)
 9. …oraz wartość pomocnicze i opisowe

Jeśli zerknąć zaś do wnętrza:

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 3c c3 fb 40 00 3a 06 56 74 2e cc 36 33 c0 a8  .<..@.:.Vt..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 cf 1f 00 00 00 00 a0 02  .ep.............
0030 ff ff 92 96 00 00 02 04 05 40 04 02 08 0a 33 4f  .........@....3O
0040 1b 83 00 00 00 00 01 03 03 08           ..........

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 00 3c 00 00 40 00 40 06 14 b0 c0 a8 00 65 2e cc  .<..@.@......e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 08 29 ff 83 cf 20 a0 12  63..p....)... ..
0030 71 20 26 3b 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 09 34  q &;...........4
0040 6c 87 33 4f 1b 83 01 03 03 07           l.3O......

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 34 c3 fc 40 00 3a 06 56 7b 2e cc 36 33 c0 a8  .4..@.:.V{..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 cf 20 dc fe 08 2a 80 10  .ep...... ...*..
0030 01 57 64 59 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1b ce 09 34  .WdY......3O...4
0040 6c 87                       l.

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 02 39 c3 fd 40 00 3a 06 54 75 2e cc 36 33 c0 a8  .9..@.:.Tu..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 cf 20 dc fe 08 2a 80 18  .ep...... ...*..
0030 01 57 a0 9a 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1b d2 09 34  .W........3O...4
0040 6c 87 16 03 01 02 00 01 00 01 fc 03 03 87 5f ae  l............._.
0050 4d 42 8f 7d 0e 85 ef 46 02 24 a7 c4 4b a7 36 3f  MB.}...F.$..K.6?
0060 6e 44 f2 d3 1d 47 0c 35 12 b1 27 3c d6 20 2b c2  nD...G.5..'<. +.
0070 db bd ec 64 77 82 50 4b c3 72 dc 2d 16 8f 29 b7  ...dw.PK.r.-..).
0080 17 d2 08 b6 8d 7a 6f 01 52 be d6 93 52 a7 00 22  .....zo.R...R.."
0090 13 01 13 02 13 03 c0 2b c0 2c cc a9 c0 2f c0 30  .......+.,.../.0
00a0 cc a8 c0 09 c0 0a c0 13 c0 14 00 9c 00 9d 00 2f  .............../
00b0 00 35 01 00 01 91 00 00 00 16 00 14 00 00 11 67  .5.............g
00c0 70 73 6c 6f 67 67 65 72 2e 71 72 67 6f 2e 70 6c  pslogger.qrgo.pl
00d0 00 17 00 00 ff 01 00 01 00 00 0a 00 08 00 06 00  ................
00e0 1d 00 17 00 18 00 0b 00 02 01 00 00 23 00 00 00  ............#...
00f0 10 00 0e 00 0c 02 68 32 08 68 74 74 70 2f 31 2e  ......h2.http/1.
0100 31 00 05 00 05 01 00 00 00 00 00 0d 00 14 00 12  1...............
0110 04 03 08 04 04 01 05 03 08 05 05 01 08 06 06 01  ................
0120 02 01 00 33 00 26 00 24 00 1d 00 20 81 cc 85 88  ...3.&.$... ....
0130 a4 97 22 bc 27 c7 54 d8 fe 3e a7 ee 7e f2 e7 89  ..".'.T..>..~...
0140 c8 ee 51 ed 87 e7 17 42 a1 63 f1 19 00 2d 00 02  ..Q....B.c...-..
0150 01 01 00 2b 00 09 08 03 04 03 03 03 02 03 01 00  ...+............
0160 15 00 e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0240 00 00 00 00 00 00 00               .......

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 00 34 07 17 40 00 40 06 0d a1 c0 a8 00 65 2e cc  .4..@.@......e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 08 2a ff 83 d1 25 80 10  63..p....*...%..
0030 00 eb 26 33 00 00 01 01 08 0a 09 34 6c 95 33 4f  ..&3.......4l.3O
0040 1b d2                       ..

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 05 68 07 18 40 00 40 06 08 6c c0 a8 00 65 2e cc  .h..@.@..l...e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 08 2a ff 83 d1 25 80 10  63..p....*...%..
0030 00 eb 2b 67 00 00 01 01 08 0a 09 34 6c 99 33 4f  ..+g.......4l.3O
0040 1b d2 16 03 03 00 50 02 00 00 4c 03 03 99 d3 cb  ......P...L.....
0050 08 e2 b8 35 ef 43 6e bb bb d1 76 9d 1a d2 95 8a  ...5.Cn...v.....
0060 ce 11 ee 7d be 60 52 4c 3a bf 5b be 1a 00 c0 2f  ...}.`RL:.[..../
0070 00 00 24 00 00 00 00 ff 01 00 01 00 00 0b 00 04  ..$.............
0080 03 00 01 02 00 23 00 00 00 10 00 0b 00 09 08 68  .....#.........h
0090 74 74 70 2f 31 2e 31 16 03 03 09 a3 0b 00 09 9f  ttp/1.1.........
00a0 00 09 9c 00 05 2d 30 82 05 29 30 82 04 11 a0 03  .....-0..)0.....
00b0 02 01 02 02 12 04 35 79 3d 28 ab cc d5 a2 21 5b  ......5y=(....![
00c0 03 04 bb 72 4b b3 ff 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7  ...rK..0...*.H..
00d0 0d 01 01 0b 05 00 30 32 31 0b 30 09 06 03 55 04  ......021.0...U.
00e0 06 13 02 55 53 31 16 30 14 06 03 55 04 0a 13 0d  ...US1.0...U....
00f0 4c 65 74 27 73 20 45 6e 63 72 79 70 74 31 0b 30  Let's Encrypt1.0
0100 09 06 03 55 04 03 13 02 52 33 30 1e 17 0d 32 31  ...U....R30...21
0110 30 34 32 33 31 39 35 37 33 36 5a 17 0d 32 31 30  0423195736Z..210
0120 37 32 32 31 39 35 37 33 36 5a 30 1c 31 1a 30 18  722195736Z0.1.0.
0130 06 03 55 04 03 13 11 67 70 73 6c 6f 67 67 65 72  ..U....gpslogger
0140 2e 71 72 67 6f 2e 70 6c 30 82 01 22 30 0d 06 09  .qrgo.pl0.."0...
0150 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 82 01 0f 00  *.H.............
0160 30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b7 45 68 36 4a 87 61  0.........Eh6J.a
0170 d4 cd 32 ed ff 7f e9 14 db 36 0f 42 ff ee 77 59  ..2......6.B..wY
0180 17 d6 95 34 41 2b 67 a0 09 11 2f bb dc 41 82 be  ...4A+g.../..A..
0190 fa fa 77 46 26 34 5c 39 3a 43 3a 09 cb 31 a0 1b  ..wF&4\9:C:..1..
01a0 91 ee 0d 5f 87 91 4f c9 b7 f5 c8 2a d6 bd a1 19  ..._..O....*....
01b0 10 e2 af 0a e6 00 0d 13 f8 07 b5 c8 cd 9b 75 3c  ..............u<
01c0 b0 80 39 0d 06 78 f3 1d ed 11 0f 9c d6 90 78 78  ..9..x........xx
01d0 11 70 27 3d a9 b1 bb 05 64 df 27 9a 76 c3 35 a3  .p'=....d.'.v.5.
01e0 f0 56 ae 5c 1b 5a 74 02 43 cc f2 3a d2 64 9f f9  .V.\.Zt.C..:.d..
01f0 dd a9 8c 16 46 e0 ed 94 61 6e 69 c5 84 90 fa 09  ....F...ani.....
0200 6d 34 4c 04 d6 bf 73 4e 21 4c 7e db d1 47 3f a1  m4L...sN!L~..G?.
0210 8e ca a8 32 55 91 c8 cc 05 e0 2e 77 f1 04 b9 b3  ...2U......w....
0220 cd 01 a8 a2 35 fb 2a c2 29 81 e7 a9 dc e1 90 5a  ....5.*.)......Z
0230 61 df 81 3a 70 c2 dc 06 87 90 60 2d 33 45 13 3b  a..:p.....`-3E.;
0240 44 1c 4f 44 e1 7b e7 23 b4 5b c2 6b 08 aa de 50  D.OD.{.#.[.k...P
0250 d9 8f 5f 53 ae 2f 7e 85 e7 36 17 58 d3 5f 2e 6e  .._S./~..6.X._.n
0260 02 e1 b6 df 38 ab a4 34 a5 02 03 01 00 01 a3 82  ....8..4........
0270 02 4d 30 82 02 49 30 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 ff  .M0..I0...U.....
0280 04 04 03 02 05 a0 30 1d 06 03 55 1d 25 04 16 30  ......0...U.%..0
0290 14 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2b 06 01  ...+.........+..
02a0 05 05 07 03 02 30 0c 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04  .....0...U......
02b0 02 30 00 30 1d 06 03 55 1d 0e 04 16 04 14 30 6b  .0.0...U......0k
02c0 eb f4 dc 82 c7 31 a6 29 e7 0d 85 fb ca 9a 59 16  .....1.)......Y.
02d0 5a 16 30 1f 06 03 55 1d 23 04 18 30 16 80 14 14  Z.0...U.#..0....
02e0 2e b3 17 b7 58 56 cb ae 50 09 40 e6 1f af 9d 8b  ....XV..P.@.....
02f0 14 c2 c6 30 55 06 08 2b 06 01 05 05 07 01 01 04  ...0U..+........
0300 49 30 47 30 21 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 01 86  I0G0!..+.....0..
0310 15 68 74 74 70 3a 2f 2f 72 33 2e 6f 2e 6c 65 6e  .http://r3.o.len
0320 63 72 2e 6f 72 67 30 22 06 08 2b 06 01 05 05 07  cr.org0"..+.....
0330 30 02 86 16 68 74 74 70 3a 2f 2f 72 33 2e 69 2e  0...http://r3.i.
0340 6c 65 6e 63 72 2e 6f 72 67 2f 30 1c 06 03 55 1d  lencr.org/0...U.
0350 11 04 15 30 13 82 11 67 70 73 6c 6f 67 67 65 72  ...0...gpslogger
0360 2e 71 72 67 6f 2e 70 6c 30 4c 06 03 55 1d 20 04  .qrgo.pl0L..U. .
0370 45 30 43 30 08 06 06 67 81 0c 01 02 01 30 37 06  E0C0...g.....07.
0380 0b 2b 06 01 04 01 82 df 13 01 01 01 30 28 30 26  .+..........0(0&
0390 06 08 2b 06 01 05 05 07 02 01 16 1a 68 74 74 70  ..+.........http
03a0 3a 2f 2f 63 70 73 2e 6c 65 74 73 65 6e 63 72 79  ://cps.letsencry
03b0 70 74 2e 6f 72 67 30 82 01 05 06 0a 2b 06 01 04  pt.org0.....+...
03c0 01 d6 79 02 04 02 04 81 f6 04 81 f3 00 f1 00 77  ..y............w
03d0 00 5c dc 43 92 fe e6 ab 45 44 b1 5e 9a d4 56 e6  .\.C....ED.^..V.
03e0 10 37 fb d5 fa 47 dc a1 73 94 b2 5e e6 f6 c7 0e  .7...G..s..^....
03f0 ca 00 00 01 79 00 86 0e 51 00 00 04 03 00 48 30  ....y...Q.....H0
0400 46 02 21 00 95 c2 6c f5 5d 15 12 89 59 14 0b 75  F.!...l.]...Y..u
0410 dc d3 c5 6b 96 f6 3d 94 f5 85 57 b2 9a 22 24 f8  ...k..=...W.."$.
0420 c6 78 88 af 02 21 00 a0 0f 74 cd ca c4 61 7e 72  .x...!...t...a~r
0430 fd 4f e1 b5 74 15 b5 82 77 c5 59 0e 75 95 82 1a  .O..t...w.Y.u...
0440 de d0 6f 08 e7 e6 e5 00 76 00 f6 5c 94 2f d1 77  ..o.....v..\./.w
0450 30 22 14 54 18 08 30 94 56 8e e3 4d 13 19 33 bf  0".T..0.V..M..3.
0460 df 0c 2f 20 0b cc 4e f1 64 e3 00 00 01 79 00 86  ../ ..N.d....y..
0470 0f 21 00 00 04 03 00 47 30 45 02 21 00 8f 3b 51  .!.....G0E.!..;Q
0480 1e 78 42 44 64 b5 03 fb ad 40 b7 df e9 20 92 ac  .xBDd....@... ..
0490 62 e1 18 ec b7 b5 ec 6f 3b f0 28 68 4b 02 20 68  b......o;.(hK. h
04a0 29 99 a1 27 92 35 d7 0b b7 5f 06 80 68 2f a3 bb  )..'.5..._..h/..
04b0 a5 04 09 55 c1 c8 fd f2 73 64 cd 8e b1 a7 96 30  ...U....sd.....0
04c0 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 03 82  ...*.H..........
04d0 01 01 00 09 d3 87 48 d7 6e 33 b1 8f ca 56 83 7b  ......H.n3...V.{
04e0 7f 6c d3 8d 69 e1 27 05 ac 39 05 68 74 51 75 53  .l..i.'..9.htQuS
04f0 8f 9f 57 c3 ac e7 6b 5b 09 0d 80 22 0f 27 60 d4  ..W...k[...".'`.
0500 a5 72 b4 74 fc 56 0c 3d e7 70 b8 ed b8 42 20 f7  .r.t.V.=.p...B .
0510 70 58 04 81 3d a3 f0 94 8e a8 1f 0c b6 bd 80 a2  pX..=...........
0520 c3 90 08 e4 5a 4e b4 54 0a 6d 33 9d 6d b5 d2 38  ....ZN.T.m3.m..8
0530 de 05 83 a6 ce b1 18 47 5d 79 19 69 b1 e6 86 fb  .......G]y.i....
0540 c7 cd 24 5a 1c 17 10 98 81 b1 40 b7 b9 67 c5 4f  ..$Z......@..g.O
0550 1b d8 15 f8 84 8e c2 5c 43 ba 85 37 a0 71 df d8  .......\C..7.q..
0560 77 9c fe 3d d2 27 25 19 78 46 59 84 1f c0 e6 f4  w..=.'%.xFY.....
0570 5c 40 47 a7 64 8c                 \@G.d.

Frame (1398 bytes):
0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 05 68 07 19 40 00 40 06 08 6b c0 a8 00 65 2e cc  .h..@.@..k...e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 0d 5e ff 83 d1 25 80 10  63..p....^...%..
0030 00 eb 2b 67 00 00 01 01 08 0a 09 34 6c 99 33 4f  ..+g.......4l.3O
0040 1b d2 01 c1 59 d5 63 7f 2a 76 65 5f 35 b5 4f b6  ....Y.c.*ve_5.O.
0050 0f b4 8c 31 8a fa 4e d4 c2 3c 47 d6 03 20 12 1e  ...1..N..<G.. ..
0060 be ec 2d ab e0 2e 6b fb 01 a2 2b 9d 7b ff d9 a7  ..-...k...+.{...
0070 00 31 8c 4b 1d e7 5e 3f 07 15 97 66 be fc 9d ff  .1.K..^?...f....
0080 f7 fb 02 c4 79 93 a1 bc ed f9 90 7d 78 24 dd ff  ....y......}x$..
0090 b9 38 79 8f 08 66 bf 8c dc ac c2 57 13 5d d1 00  .8y..f.....W.]..
00a0 04 69 30 82 04 65 30 82 03 4d a0 03 02 01 02 02  .i0..e0..M......
00b0 10 40 01 75 04 83 14 a4 c8 21 8c 84 a9 0c 16 cd  .@.u.....!......
00c0 df 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00  .0...*.H........
00d0 30 3f 31 24 30 22 06 03 55 04 0a 13 1b 44 69 67  0?1$0"..U....Dig
00e0 69 74 61 6c 20 53 69 67 6e 61 74 75 72 65 20 54  ital Signature T
00f0 72 75 73 74 20 43 6f 2e 31 17 30 15 06 03 55 04  rust Co.1.0...U.
0100 03 13 0e 44 53 54 20 52 6f 6f 74 20 43 41 20 58  ...DST Root CA X
0110 33 30 1e 17 0d 32 30 31 30 30 37 31 39 32 31 34  30...20100719214
0120 30 5a 17 0d 32 31 30 39 32 39 31 39 32 31 34 30  0Z..210929192140
0130 5a 30 32 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 55 53  Z021.0...U....US
0140 31 16 30 14 06 03 55 04 0a 13 0d 4c 65 74 27 73  1.0...U....Let's
0150 20 45 6e 63 72 79 70 74 31 0b 30 09 06 03 55 04  Encrypt1.0...U.
0160 03 13 02 52 33 30 82 01 22 30 0d 06 09 2a 86 48  ...R30.."0...*.H
0170 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 82 01 0f 00 30 82 01  .............0..
0180 0a 02 82 01 01 00 bb 02 15 28 cc f6 a0 94 d3 0f  .........(......
0190 12 ec 8d 55 92 c3 f8 82 f1 99 a6 7a 42 88 a7 5d  ...U.......zB..]
01a0 26 aa b5 2b b9 c5 4c b1 af 8e 6b f9 75 c8 a3 d7  &..+..L...k.u...
01b0 0f 47 94 14 55 35 57 8c 9e a8 a2 39 19 f5 82 3c  .G..U5W....9...<
01c0 42 a9 4e 6e f5 3b c3 2e db 8d c0 b0 5c f3 59 38  B.Nn.;......\.Y8
01d0 e7 ed cf 69 f0 5a 0b 1b be c0 94 24 25 87 fa 37  ...i.Z.....$%..7
01e0 71 b3 13 e7 1c ac e1 9b ef db e4 3b 45 52 45 96  q..........;ERE.
01f0 a9 c1 53 ce 34 c8 52 ee b5 ae ed 8f de 60 70 e2  ..S.4.R......`p.
0200 a5 54 ab b6 6d 0e 97 a5 40 34 6b 2b d3 bc 66 eb  .T..m...@4k+..f.
0210 66 34 7c fa 6b 8b 8f 57 29 99 f8 30 17 5d ba 72  f4|.k..W)..0.].r
0220 6f fb 81 c5 ad d2 86 58 3d 17 c7 e7 09 bb f1 2b  o......X=......+
0230 f7 86 dc c1 da 71 5d d4 46 e3 cc ad 25 c1 88 bc  .....q].F...%...
0240 60 67 75 66 b3 f1 18 f7 a2 5c e6 53 ff 3a 88 b6  `guf.....\.S.:..
0250 47 a5 ff 13 18 ea 98 09 77 3f 9d 53 f9 cf 01 e5  G.......w?.S....
0260 f5 a6 70 17 14 af 63 a4 ff 99 b3 93 9d dc 53 a7  ..p...c.......S.
0270 06 fe 48 85 1d a1 69 ae 25 75 bb 13 cc 52 03 f5  ..H...i.%u...R..
0280 ed 51 a1 8b db 15 02 03 01 00 01 a3 82 01 68 30  .Q............h0
0290 82 01 64 30 12 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04 08 30  ..d0...U.......0
02a0 06 01 01 ff 02 01 00 30 0e 06 03 55 1d 0f 01 01  .......0...U....
02b0 ff 04 04 03 02 01 86 30 4b 06 08 2b 06 01 05 05  .......0K..+....
02c0 07 01 01 04 3f 30 3d 30 3b 06 08 2b 06 01 05 05  ....?0=0;..+....
02d0 07 30 02 86 2f 68 74 74 70 3a 2f 2f 61 70 70 73  .0../http://apps
02e0 2e 69 64 65 6e 74 72 75 73 74 2e 63 6f 6d 2f 72  .identrust.com/r
02f0 6f 6f 74 73 2f 64 73 74 72 6f 6f 74 63 61 78 33  oots/dstrootcax3
0300 2e 70 37 63 30 1f 06 03 55 1d 23 04 18 30 16 80  .p7c0...U.#..0..
0310 14 c4 a7 b1 a4 7b 2c 71 fa db e1 4b 90 75 ff c4  .....{,q...K.u..
0320 15 60 85 89 10 30 54 06 03 55 1d 20 04 4d 30 4b  .`...0T..U. .M0K
0330 30 08 06 06 67 81 0c 01 02 01 30 3f 06 0b 2b 06  0...g.....0?..+.
0340 01 04 01 82 df 13 01 01 01 30 30 30 2e 06 08 2b  .........000...+
0350 06 01 05 05 07 02 01 16 22 68 74 74 70 3a 2f 2f  ........"http://
0360 63 70 73 2e 72 6f 6f 74 2d 78 31 2e 6c 65 74 73  cps.root-x1.lets
0370 65 6e 63 72 79 70 74 2e 6f 72 67 30 3c 06 03 55  encrypt.org0<..U
0380 1d 1f 04 35 30 33 30 31 a0 2f a0 2d 86 2b 68 74  ...50301./.-.+ht
0390 74 70 3a 2f 2f 63 72 6c 2e 69 64 65 6e 74 72 75  tp://crl.identru
03a0 73 74 2e 63 6f 6d 2f 44 53 54 52 4f 4f 54 43 41  st.com/DSTROOTCA
03b0 58 33 43 52 4c 2e 63 72 6c 30 1d 06 03 55 1d 0e  X3CRL.crl0...U..
03c0 04 16 04 14 14 2e b3 17 b7 58 56 cb ae 50 09 40  .........XV..P.@
03d0 e6 1f af 9d 8b 14 c2 c6 30 1d 06 03 55 1d 25 04  ........0...U.%.
03e0 16 30 14 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2b  .0...+.........+
03f0 06 01 05 05 07 03 02 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7  .......0...*.H..
0400 0d 01 01 0b 05 00 03 82 01 01 00 d9 4c e0 c9 f5  ............L...
0410 84 88 37 31 db bb 13 e2 b3 fc 8b 6b 62 12 6c 58  ..71.......kb.lX
0420 b7 49 7e 3c 02 b7 a8 1f 28 61 eb ce e0 2e 73 ef  .I~<....(a....s.
0430 49 07 7a 35 84 1f 1d ad 68 f0 d8 fe 56 81 2f 6d  I.z5....h...V./m
0440 7f 58 a6 6e 35 36 10 1c 73 c3 e5 bd 6d 5e 01 d7  .X.n56..s...m^..
0450 6e 72 fb 2a a0 b8 d3 57 64 e5 5b c2 69 d4 d0 b2  nr.*...Wd.[.i...
0460 f7 7c 4b c3 17 8e 88 72 73 dc fd fc 6d bd e3 c9  .|K....rs...m...
0470 0b 8e 61 3a 16 58 7d 74 36 2b 55 80 3d c7 63 be  ..a:.X}t6+U.=.c.
0480 84 43 c6 39 a1 0e 6b 57 9e 3f 29 c1 80 f6 b2 bd  .C.9..kW.?).....
0490 47 cb aa 30 6c b7 32 e1 59 54 0b 18 09 17 5e 63  G..0l.2.YT....^c
04a0 6c fb 96 67 3c 1c 73 0c 93 8b c6 11 76 24 86 de  l..g<.s.....v$..
04b0 40 07 07 e4 7d 2d 66 b5 25 a3 96 58 c8 ea 80 ee  @...}-f.%..X....
04c0 cf 69 3b 96 fc e6 8d c0 33 f3 89 f8 29 2d 14 14  .i;.....3...)-..
04d0 2d 7e f0 61 70 95 5d f7 0b e5 c0 fb 24 fa ec 8e  -~.ap.].....$...
04e0 cb 61 c8 ee 63 71 28 a8 2c 05 3b 77 ef 9b 5e 03  .a..cq(.,.;w..^.
04f0 64 f0 51 d1 e4 85 53 5c b0 02 97 d4 7e c6 34 d2  d.Q...S\....~.4.
0500 ce 10 00 e4 b1 df 3a c2 ea 17 be 16 03 03 01 4d  ......:........M
0510 0c 00 01 49 03 00 17 41 04 fc af cd 20 ce 28 96  ...I...A.... .(.
0520 ca 64 12 67 38 c8 cd 42 59 39 12 04 25 43 68 7d  .d.g8..BY9..%Ch}
0530 64 cb ca 5a d5 29 cf 5a 70 bc a9 b5 03 43 37 73  d..Z.).Zp....C7s
0540 92 8a 9d 55 1b c3 79 b9 67 f4 1f 68 55 8a 1a 09  ...U..y.g..hU...
0550 2d c7 61 77 a4 66 61 54 3c 06 01 01 00 a9 38 14  -.aw.faT<.....8.
0560 11 22 af fe 52 ab df 0d 83 56 05 b8 dc 07 cf 9b  ."..R....V......
0570 d0 9f 5a 41 2b 17                 ..ZA+.
Reassembled TCP (2472 bytes):
0000 16 03 03 09 a3 0b 00 09 9f 00 09 9c 00 05 2d 30  ..............-0
0010 82 05 29 30 82 04 11 a0 03 02 01 02 02 12 04 35  ..)0...........5
0020 79 3d 28 ab cc d5 a2 21 5b 03 04 bb 72 4b b3 ff  y=(....![...rK..
0030 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 30  0...*.H........0
0040 32 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 55 53 31 16  21.0...U....US1.
0050 30 14 06 03 55 04 0a 13 0d 4c 65 74 27 73 20 45  0...U....Let's E
0060 6e 63 72 79 70 74 31 0b 30 09 06 03 55 04 03 13  ncrypt1.0...U...
0070 02 52 33 30 1e 17 0d 32 31 30 34 32 33 31 39 35  .R30...210423195
0080 37 33 36 5a 17 0d 32 31 30 37 32 32 31 39 35 37  736Z..2107221957
0090 33 36 5a 30 1c 31 1a 30 18 06 03 55 04 03 13 11  36Z0.1.0...U....
00a0 67 70 73 6c 6f 67 67 65 72 2e 71 72 67 6f 2e 70  gpslogger.qrgo.p
00b0 6c 30 82 01 22 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01  l0.."0...*.H....
00c0 01 01 05 00 03 82 01 0f 00 30 82 01 0a 02 82 01  .........0......
00d0 01 00 b7 45 68 36 4a 87 61 d4 cd 32 ed ff 7f e9  ...Eh6J.a..2....
00e0 14 db 36 0f 42 ff ee 77 59 17 d6 95 34 41 2b 67  ..6.B..wY...4A+g
00f0 a0 09 11 2f bb dc 41 82 be fa fa 77 46 26 34 5c  .../..A....wF&4\
0100 39 3a 43 3a 09 cb 31 a0 1b 91 ee 0d 5f 87 91 4f  9:C:..1....._..O
0110 c9 b7 f5 c8 2a d6 bd a1 19 10 e2 af 0a e6 00 0d  ....*...........
0120 13 f8 07 b5 c8 cd 9b 75 3c b0 80 39 0d 06 78 f3  .......u<..9..x.
0130 1d ed 11 0f 9c d6 90 78 78 11 70 27 3d a9 b1 bb  .......xx.p'=...
0140 05 64 df 27 9a 76 c3 35 a3 f0 56 ae 5c 1b 5a 74  .d.'.v.5..V.\.Zt
0150 02 43 cc f2 3a d2 64 9f f9 dd a9 8c 16 46 e0 ed  .C..:.d......F..
0160 94 61 6e 69 c5 84 90 fa 09 6d 34 4c 04 d6 bf 73  .ani.....m4L...s
0170 4e 21 4c 7e db d1 47 3f a1 8e ca a8 32 55 91 c8  N!L~..G?....2U..
0180 cc 05 e0 2e 77 f1 04 b9 b3 cd 01 a8 a2 35 fb 2a  ....w........5.*
0190 c2 29 81 e7 a9 dc e1 90 5a 61 df 81 3a 70 c2 dc  .)......Za..:p..
01a0 06 87 90 60 2d 33 45 13 3b 44 1c 4f 44 e1 7b e7  ...`-3E.;D.OD.{.
01b0 23 b4 5b c2 6b 08 aa de 50 d9 8f 5f 53 ae 2f 7e  #.[.k...P.._S./~
01c0 85 e7 36 17 58 d3 5f 2e 6e 02 e1 b6 df 38 ab a4  ..6.X._.n....8..
01d0 34 a5 02 03 01 00 01 a3 82 02 4d 30 82 02 49 30  4.........M0..I0
01e0 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 ff 04 04 03 02 05 a0 30  ...U...........0
01f0 1d 06 03 55 1d 25 04 16 30 14 06 08 2b 06 01 05  ...U.%..0...+...
0200 05 07 03 01 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0c  ......+.......0.
0210 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04 02 30 00 30 1d 06 03  ..U.......0.0...
0220 55 1d 0e 04 16 04 14 30 6b eb f4 dc 82 c7 31 a6  U......0k.....1.
0230 29 e7 0d 85 fb ca 9a 59 16 5a 16 30 1f 06 03 55  )......Y.Z.0...U
0240 1d 23 04 18 30 16 80 14 14 2e b3 17 b7 58 56 cb  .#..0........XV.
0250 ae 50 09 40 e6 1f af 9d 8b 14 c2 c6 30 55 06 08  .P.@........0U..
0260 2b 06 01 05 05 07 01 01 04 49 30 47 30 21 06 08  +........I0G0!..
0270 2b 06 01 05 05 07 30 01 86 15 68 74 74 70 3a 2f  +.....0...http:/
0280 2f 72 33 2e 6f 2e 6c 65 6e 63 72 2e 6f 72 67 30  /r3.o.lencr.org0
0290 22 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 02 86 16 68 74 74  "..+.....0...htt
02a0 70 3a 2f 2f 72 33 2e 69 2e 6c 65 6e 63 72 2e 6f  p://r3.i.lencr.o
02b0 72 67 2f 30 1c 06 03 55 1d 11 04 15 30 13 82 11  rg/0...U....0...
02c0 67 70 73 6c 6f 67 67 65 72 2e 71 72 67 6f 2e 70  gpslogger.qrgo.p
02d0 6c 30 4c 06 03 55 1d 20 04 45 30 43 30 08 06 06  l0L..U. .E0C0...
02e0 67 81 0c 01 02 01 30 37 06 0b 2b 06 01 04 01 82  g.....07..+.....
02f0 df 13 01 01 01 30 28 30 26 06 08 2b 06 01 05 05  .....0(0&..+....
0300 07 02 01 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 70 73 2e  .....http://cps.
0310 6c 65 74 73 65 6e 63 72 79 70 74 2e 6f 72 67 30  letsencrypt.org0
0320 82 01 05 06 0a 2b 06 01 04 01 d6 79 02 04 02 04  .....+.....y....
0330 81 f6 04 81 f3 00 f1 00 77 00 5c dc 43 92 fe e6  ........w.\.C...
0340 ab 45 44 b1 5e 9a d4 56 e6 10 37 fb d5 fa 47 dc  .ED.^..V..7...G.
0350 a1 73 94 b2 5e e6 f6 c7 0e ca 00 00 01 79 00 86  .s..^........y..
0360 0e 51 00 00 04 03 00 48 30 46 02 21 00 95 c2 6c  .Q.....H0F.!...l
0370 f5 5d 15 12 89 59 14 0b 75 dc d3 c5 6b 96 f6 3d  .]...Y..u...k..=
0380 94 f5 85 57 b2 9a 22 24 f8 c6 78 88 af 02 21 00  ...W.."$..x...!.
0390 a0 0f 74 cd ca c4 61 7e 72 fd 4f e1 b5 74 15 b5  ..t...a~r.O..t..
03a0 82 77 c5 59 0e 75 95 82 1a de d0 6f 08 e7 e6 e5  .w.Y.u.....o....
03b0 00 76 00 f6 5c 94 2f d1 77 30 22 14 54 18 08 30  .v..\./.w0".T..0
03c0 94 56 8e e3 4d 13 19 33 bf df 0c 2f 20 0b cc 4e  .V..M..3.../ ..N
03d0 f1 64 e3 00 00 01 79 00 86 0f 21 00 00 04 03 00  .d....y...!.....
03e0 47 30 45 02 21 00 8f 3b 51 1e 78 42 44 64 b5 03  G0E.!..;Q.xBDd..
03f0 fb ad 40 b7 df e9 20 92 ac 62 e1 18 ec b7 b5 ec  ..@... ..b......
0400 6f 3b f0 28 68 4b 02 20 68 29 99 a1 27 92 35 d7  o;.(hK. h)..'.5.
0410 0b b7 5f 06 80 68 2f a3 bb a5 04 09 55 c1 c8 fd  .._..h/.....U...
0420 f2 73 64 cd 8e b1 a7 96 30 0d 06 09 2a 86 48 86  .sd.....0...*.H.
0430 f7 0d 01 01 0b 05 00 03 82 01 01 00 09 d3 87 48  ...............H
0440 d7 6e 33 b1 8f ca 56 83 7b 7f 6c d3 8d 69 e1 27  .n3...V.{.l..i.'
0450 05 ac 39 05 68 74 51 75 53 8f 9f 57 c3 ac e7 6b  ..9.htQuS..W...k
0460 5b 09 0d 80 22 0f 27 60 d4 a5 72 b4 74 fc 56 0c  [...".'`..r.t.V.
0470 3d e7 70 b8 ed b8 42 20 f7 70 58 04 81 3d a3 f0  =.p...B .pX..=..
0480 94 8e a8 1f 0c b6 bd 80 a2 c3 90 08 e4 5a 4e b4  .............ZN.
0490 54 0a 6d 33 9d 6d b5 d2 38 de 05 83 a6 ce b1 18  T.m3.m..8.......
04a0 47 5d 79 19 69 b1 e6 86 fb c7 cd 24 5a 1c 17 10  G]y.i......$Z...
04b0 98 81 b1 40 b7 b9 67 c5 4f 1b d8 15 f8 84 8e c2  ...@..g.O.......
04c0 5c 43 ba 85 37 a0 71 df d8 77 9c fe 3d d2 27 25  \C..7.q..w..=.'%
04d0 19 78 46 59 84 1f c0 e6 f4 5c 40 47 a7 64 8c 01  .xFY.....\@G.d..
04e0 c1 59 d5 63 7f 2a 76 65 5f 35 b5 4f b6 0f b4 8c  .Y.c.*ve_5.O....
04f0 31 8a fa 4e d4 c2 3c 47 d6 03 20 12 1e be ec 2d  1..N..<G.. ....-
0500 ab e0 2e 6b fb 01 a2 2b 9d 7b ff d9 a7 00 31 8c  ...k...+.{....1.
0510 4b 1d e7 5e 3f 07 15 97 66 be fc 9d ff f7 fb 02  K..^?...f.......
0520 c4 79 93 a1 bc ed f9 90 7d 78 24 dd ff b9 38 79  .y......}x$...8y
0530 8f 08 66 bf 8c dc ac c2 57 13 5d d1 00 04 69 30  ..f.....W.]...i0
0540 82 04 65 30 82 03 4d a0 03 02 01 02 02 10 40 01  ..e0..M.......@.
0550 75 04 83 14 a4 c8 21 8c 84 a9 0c 16 cd df 30 0d  u.....!.......0.
0560 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 30 3f 31  ..*.H........0?1
0570 24 30 22 06 03 55 04 0a 13 1b 44 69 67 69 74 61  $0"..U....Digita
0580 6c 20 53 69 67 6e 61 74 75 72 65 20 54 72 75 73  l Signature Trus
0590 74 20 43 6f 2e 31 17 30 15 06 03 55 04 03 13 0e  t Co.1.0...U....
05a0 44 53 54 20 52 6f 6f 74 20 43 41 20 58 33 30 1e  DST Root CA X30.
05b0 17 0d 32 30 31 30 30 37 31 39 32 31 34 30 5a 17  ..201007192140Z.
05c0 0d 32 31 30 39 32 39 31 39 32 31 34 30 5a 30 32  .210929192140Z02
05d0 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 55 53 31 16 30  1.0...U....US1.0
05e0 14 06 03 55 04 0a 13 0d 4c 65 74 27 73 20 45 6e  ...U....Let's En
05f0 63 72 79 70 74 31 0b 30 09 06 03 55 04 03 13 02  crypt1.0...U....
0600 52 33 30 82 01 22 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d  R30.."0...*.H...
0610 01 01 01 05 00 03 82 01 0f 00 30 82 01 0a 02 82  ..........0.....
0620 01 01 00 bb 02 15 28 cc f6 a0 94 d3 0f 12 ec 8d  ......(.........
0630 55 92 c3 f8 82 f1 99 a6 7a 42 88 a7 5d 26 aa b5  U.......zB..]&..
0640 2b b9 c5 4c b1 af 8e 6b f9 75 c8 a3 d7 0f 47 94  +..L...k.u....G.
0650 14 55 35 57 8c 9e a8 a2 39 19 f5 82 3c 42 a9 4e  .U5W....9...<B.N
0660 6e f5 3b c3 2e db 8d c0 b0 5c f3 59 38 e7 ed cf  n.;......\.Y8...
0670 69 f0 5a 0b 1b be c0 94 24 25 87 fa 37 71 b3 13  i.Z.....$%..7q..
0680 e7 1c ac e1 9b ef db e4 3b 45 52 45 96 a9 c1 53  ........;ERE...S
0690 ce 34 c8 52 ee b5 ae ed 8f de 60 70 e2 a5 54 ab  .4.R......`p..T.
06a0 b6 6d 0e 97 a5 40 34 6b 2b d3 bc 66 eb 66 34 7c  .m...@4k+..f.f4|
06b0 fa 6b 8b 8f 57 29 99 f8 30 17 5d ba 72 6f fb 81  .k..W)..0.].ro..
06c0 c5 ad d2 86 58 3d 17 c7 e7 09 bb f1 2b f7 86 dc  ....X=......+...
06d0 c1 da 71 5d d4 46 e3 cc ad 25 c1 88 bc 60 67 75  ..q].F...%...`gu
06e0 66 b3 f1 18 f7 a2 5c e6 53 ff 3a 88 b6 47 a5 ff  f.....\.S.:..G..
06f0 13 18 ea 98 09 77 3f 9d 53 f9 cf 01 e5 f5 a6 70  .....w?.S......p
0700 17 14 af 63 a4 ff 99 b3 93 9d dc 53 a7 06 fe 48  ...c.......S...H
0710 85 1d a1 69 ae 25 75 bb 13 cc 52 03 f5 ed 51 a1  ...i.%u...R...Q.
0720 8b db 15 02 03 01 00 01 a3 82 01 68 30 82 01 64  ...........h0..d
0730 30 12 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04 08 30 06 01 01  0...U.......0...
0740 ff 02 01 00 30 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 ff 04 04  ....0...U.......
0750 03 02 01 86 30 4b 06 08 2b 06 01 05 05 07 01 01  ....0K..+.......
0760 04 3f 30 3d 30 3b 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 02  .?0=0;..+.....0.
0770 86 2f 68 74 74 70 3a 2f 2f 61 70 70 73 2e 69 64  ./http://apps.id
0780 65 6e 74 72 75 73 74 2e 63 6f 6d 2f 72 6f 6f 74  entrust.com/root
0790 73 2f 64 73 74 72 6f 6f 74 63 61 78 33 2e 70 37  s/dstrootcax3.p7
07a0 63 30 1f 06 03 55 1d 23 04 18 30 16 80 14 c4 a7  c0...U.#..0.....
07b0 b1 a4 7b 2c 71 fa db e1 4b 90 75 ff c4 15 60 85  ..{,q...K.u...`.
07c0 89 10 30 54 06 03 55 1d 20 04 4d 30 4b 30 08 06  ..0T..U. .M0K0..
07d0 06 67 81 0c 01 02 01 30 3f 06 0b 2b 06 01 04 01  .g.....0?..+....
07e0 82 df 13 01 01 01 30 30 30 2e 06 08 2b 06 01 05  ......000...+...
07f0 05 07 02 01 16 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 70 73  ....."http://cps
0800 2e 72 6f 6f 74 2d 78 31 2e 6c 65 74 73 65 6e 63  .root-x1.letsenc
0810 72 79 70 74 2e 6f 72 67 30 3c 06 03 55 1d 1f 04  rypt.org0<..U...
0820 35 30 33 30 31 a0 2f a0 2d 86 2b 68 74 74 70 3a  50301./.-.+http:
0830 2f 2f 63 72 6c 2e 69 64 65 6e 74 72 75 73 74 2e  //crl.identrust.
0840 63 6f 6d 2f 44 53 54 52 4f 4f 54 43 41 58 33 43  com/DSTROOTCAX3C
0850 52 4c 2e 63 72 6c 30 1d 06 03 55 1d 0e 04 16 04  RL.crl0...U.....
0860 14 14 2e b3 17 b7 58 56 cb ae 50 09 40 e6 1f af  ......XV..P.@...
0870 9d 8b 14 c2 c6 30 1d 06 03 55 1d 25 04 16 30 14  .....0...U.%..0.
0880 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2b 06 01 05  ..+.........+...
0890 05 07 03 02 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01  ....0...*.H.....
08a0 0b 05 00 03 82 01 01 00 d9 4c e0 c9 f5 84 88 37  .........L.....7
08b0 31 db bb 13 e2 b3 fc 8b 6b 62 12 6c 58 b7 49 7e  1.......kb.lX.I~
08c0 3c 02 b7 a8 1f 28 61 eb ce e0 2e 73 ef 49 07 7a  <....(a....s.I.z
08d0 35 84 1f 1d ad 68 f0 d8 fe 56 81 2f 6d 7f 58 a6  5....h...V./m.X.
08e0 6e 35 36 10 1c 73 c3 e5 bd 6d 5e 01 d7 6e 72 fb  n56..s...m^..nr.
08f0 2a a0 b8 d3 57 64 e5 5b c2 69 d4 d0 b2 f7 7c 4b  *...Wd.[.i....|K
0900 c3 17 8e 88 72 73 dc fd fc 6d bd e3 c9 0b 8e 61  ....rs...m.....a
0910 3a 16 58 7d 74 36 2b 55 80 3d c7 63 be 84 43 c6  :.X}t6+U.=.c..C.
0920 39 a1 0e 6b 57 9e 3f 29 c1 80 f6 b2 bd 47 cb aa  9..kW.?).....G..
0930 30 6c b7 32 e1 59 54 0b 18 09 17 5e 63 6c fb 96  0l.2.YT....^cl..
0940 67 3c 1c 73 0c 93 8b c6 11 76 24 86 de 40 07 07  g<.s.....v$..@..
0950 e4 7d 2d 66 b5 25 a3 96 58 c8 ea 80 ee cf 69 3b  .}-f.%..X.....i;
0960 96 fc e6 8d c0 33 f3 89 f8 29 2d 14 14 2d 7e f0  .....3...)-..-~.
0970 61 70 95 5d f7 0b e5 c0 fb 24 fa ec 8e cb 61 c8  ap.].....$....a.
0980 ee 63 71 28 a8 2c 05 3b 77 ef 9b 5e 03 64 f0 51  .cq(.,.;w..^.d.Q
0990 d1 e4 85 53 5c b0 02 97 d4 7e c6 34 d2 ce 10 00  ...S\....~.4....
09a0 e4 b1 df 3a c2 ea 17 be              ...:....

Frame (306 bytes):
0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 01 24 07 1a 40 00 40 06 0c ae c0 a8 00 65 2e cc  .$..@.@......e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 12 92 ff 83 d1 25 80 18  63..p........%..
0030 00 eb 27 23 00 00 01 01 08 0a 09 34 6c 99 33 4f  ..'#.......4l.3O
0040 1b d2 a0 df c1 db 0c 46 d9 02 03 be 3b d0 2e 74  .......F....;..t
0050 31 cf a9 61 e7 6d f6 3e 61 c0 09 d4 6f ad f0 6e  1..a.m.>a...o..n
0060 3b 81 63 97 bd 98 23 6e fe c1 f8 3f 0e 87 d0 b9  ;.c...#n...?....
0070 93 b9 07 46 3e 29 8b ac 70 00 90 3a 5c 50 44 46  ...F>)..p..:\PDF
0080 48 b2 a3 9c 07 8b ab da d5 d6 10 ca 30 d4 f2 f2  H...........0...
0090 1d d6 53 42 da f8 38 d3 76 11 82 cc 3a 28 23 1e  ..SB..8.v...:(#.
00a0 1d 05 3b 63 4b 22 4e c1 76 3c 5e 35 8b 1f 52 83  ..;cK"N.v<^5..R.
00b0 ea 3e f8 08 af 02 b3 e9 fb ba 89 43 2f 64 83 dc  .>.........C/d..
00c0 3a 5d 47 ae 82 a2 aa 4b 58 32 8e 46 28 68 37 38  :]G....KX2.F(h78
00d0 43 a4 f5 e8 f6 af 5e fc e4 57 26 e2 d3 ab 53 65  C.....^..W&...Se
00e0 9a 5b 66 f8 5d fe 51 82 32 a2 94 26 7f 23 63 a9  .[f.].Q.2..&.#c.
00f0 d4 0f fb 60 9e d7 7e a7 55 9f 44 3e a8 fd bd c8  ...`..~.U.D>....
0100 c6 7b a3 2a 22 88 30 17 b4 75 4a 4d 3b 32 52 e9  .{.*".0..uJM;2R.
0110 bb 66 83 f9 e3 13 43 f3 41 73 8b de 9e bb a1 d2  .f....C.As......
0120 01 dc a5 9c 6d de a8 a7 af 16 03 03 00 04 0e 00  ....m...........
0130 00 00                       ..
Reassembled TCP (338 bytes):
0000 16 03 03 01 4d 0c 00 01 49 03 00 17 41 04 fc af  ....M...I...A...
0010 cd 20 ce 28 96 ca 64 12 67 38 c8 cd 42 59 39 12  . .(..d.g8..BY9.
0020 04 25 43 68 7d 64 cb ca 5a d5 29 cf 5a 70 bc a9  .%Ch}d..Z.).Zp..
0030 b5 03 43 37 73 92 8a 9d 55 1b c3 79 b9 67 f4 1f  ..C7s...U..y.g..
0040 68 55 8a 1a 09 2d c7 61 77 a4 66 61 54 3c 06 01  hU...-.aw.faT<..
0050 01 00 a9 38 14 11 22 af fe 52 ab df 0d 83 56 05  ...8.."..R....V.
0060 b8 dc 07 cf 9b d0 9f 5a 41 2b 17 a0 df c1 db 0c  .......ZA+......
0070 46 d9 02 03 be 3b d0 2e 74 31 cf a9 61 e7 6d f6  F....;..t1..a.m.
0080 3e 61 c0 09 d4 6f ad f0 6e 3b 81 63 97 bd 98 23  >a...o..n;.c...#
0090 6e fe c1 f8 3f 0e 87 d0 b9 93 b9 07 46 3e 29 8b  n...?.......F>).
00a0 ac 70 00 90 3a 5c 50 44 46 48 b2 a3 9c 07 8b ab  .p..:\PDFH......
00b0 da d5 d6 10 ca 30 d4 f2 f2 1d d6 53 42 da f8 38  .....0.....SB..8
00c0 d3 76 11 82 cc 3a 28 23 1e 1d 05 3b 63 4b 22 4e  .v...:(#...;cK"N
00d0 c1 76 3c 5e 35 8b 1f 52 83 ea 3e f8 08 af 02 b3  .v<^5..R..>.....
00e0 e9 fb ba 89 43 2f 64 83 dc 3a 5d 47 ae 82 a2 aa  ....C/d..:]G....
00f0 4b 58 32 8e 46 28 68 37 38 43 a4 f5 e8 f6 af 5e  KX2.F(h78C.....^
0100 fc e4 57 26 e2 d3 ab 53 65 9a 5b 66 f8 5d fe 51  ..W&...Se.[f.].Q
0110 82 32 a2 94 26 7f 23 63 a9 d4 0f fb 60 9e d7 7e  .2..&.#c....`..~
0120 a7 55 9f 44 3e a8 fd bd c8 c6 7b a3 2a 22 88 30  .U.D>.....{.*".0
0130 17 b4 75 4a 4d 3b 32 52 e9 bb 66 83 f9 e3 13 43  ..uJM;2R..f....C
0140 f3 41 73 8b de 9e bb a1 d2 01 dc a5 9c 6d de a8  .As..........m..
0150 a7 af                       ..

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 34 c3 ff 40 00 3a 06 56 78 2e cc 36 33 c0 a8  .4..@.:.Vx..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d1 25 dc fe 13 82 80 10  .ep......%......
0030 01 6d 56 8c 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1c 16 09 34  .mV.......3O...4
0040 6c 99                       l.

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 34 c3 fe 40 00 3a 06 56 79 2e cc 36 33 c0 a8  .4..@.:.Vy..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d1 25 dc fe 0d 5e 80 10  .ep......%...^..
0030 01 61 5c bc 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1c 16 09 34  .a\.......3O...4
0040 6c 99                       l.

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 b2 c4 00 40 00 3a 06 55 f9 2e cc 36 33 c0 a8  ....@.:.U...63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d1 25 dc fe 13 82 80 18  .ep......%......
0030 01 6d f3 54 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1c 24 09 34  .m.T......3O.$.4
0040 6c 99 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 d6 68 32  l.....F...BA..h2
0050 59 3d ac f8 6e 1c 57 f4 a7 40 97 c1 26 ee 79 47  Y=..n.W..@..&.yG
0060 aa d0 5e 02 87 f2 45 72 09 8d fd 45 b4 9e 60 3f  ..^...Er...E..`?
0070 c0 89 01 92 0c ce 75 2f 7b d8 19 b6 9a d1 31 f5  ......u/{.....1.
0080 82 89 47 e2 02 ae 8f 77 18 c9 3f 97 75 14 03 03  ..G....w..?.u...
0090 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00  .......(........
00a0 c2 2a a1 4d 79 72 56 9e d9 ea b6 f0 e3 e1 39 0e  .*.MyrV.......9.
00b0 bf 17 ec 63 1e e9 23 5b 16 56 d9 41 a1 7b 7e fc  ...c..#[.V.A.{~.

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 01 46 07 1b 40 00 40 06 0c 8b c0 a8 00 65 2e cc  .F..@.@......e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 13 82 ff 83 d1 a3 80 18  63..p...........
0030 00 eb 27 45 00 00 01 01 08 0a 09 34 6c aa 33 4f  ..'E.......4l.3O
0040 1c 24 16 03 03 00 da 04 00 00 d6 00 00 01 2c 00  .$............,.
0050 d0 3d 12 06 bc 85 15 95 6e ab 69 04 71 5c 20 a5  .=......n.i.q\ .
0060 df 59 5d 4b 36 b5 36 18 3d d8 42 fb 01 22 3c e1  .Y]K6.6.=.B.."<.
0070 5c f7 6b 66 74 2b 5a b8 3e 32 14 0f 3b e0 93 3d  \.kft+Z.>2..;..=
0080 a2 c6 44 e4 1d b3 0a d7 fa 14 57 79 2c c1 60 32  ..D.......Wy,.`2
0090 55 70 53 8e 33 eb 53 9c 23 8c f9 89 44 e3 84 aa  UpS.3.S.#...D...
00a0 c6 1b d0 0c 89 86 af b3 0a 18 51 8b 1c 1d d0 d8  ..........Q.....
00b0 d7 eb 4c a5 c1 eb 1b 2d 9b 94 b2 54 2a 08 22 ee  ..L....-...T*.".
00c0 39 84 20 5b 85 95 79 a4 7b df 3c 27 ef 1e 5d 38  9. [..y.{.<'..]8
00d0 89 ff 8a 96 9a 6a fb cc 5e e1 f9 38 92 87 70 13  .....j..^..8..p.
00e0 c8 a2 ab 26 b1 98 fc c7 50 7c 8a f2 e5 49 74 1d  ...&....P|...It.
00f0 45 c2 95 0d 4c 17 a7 4c 5e 9e 54 de 34 3f dd bb  E...L..L^.T.4?..
0100 30 6c 91 dd 82 2d b4 80 82 f0 27 14 63 f4 27 b1  0l...-....'.c.'.
0110 b0 1e 3f 61 ec e8 76 6c 3c a4 ef f7 27 b0 d6 ca  ..?a..vl<...'...
0120 44 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 a3 ea a3 a3  D..........(....
0130 9b 74 ed d2 92 46 7d 9f ea 12 26 c0 d2 df 16 76  .t...F}...&....v
0140 b6 8b 0a 07 bc 8b e1 22 95 ce 1e e2 6e b7 6e 70  ......."....n.np
0150 e4 c4 2b 48                    ..+H

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 01 86 c4 01 40 00 3a 06 55 24 2e cc 36 33 c0 a8  ....@.:.U$..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d1 a3 dc fe 14 94 80 18  .ep.............
0030 01 78 2c f2 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1c 5e 09 34  .x,.......3O.^.4
0040 6c aa 17 03 03 01 4d 00 00 00 00 00 00 00 01 c4  l.....M.........
0050 1c 58 4c 14 90 28 c0 a9 5c f4 ff 47 b9 5b 5a f9  .XL..(..\..G.[Z.
0060 cd 50 2f 13 2b 06 ab 9c ef db f7 8f fb 28 09 b2  .P/.+........(..
0070 c9 aa d9 c3 f9 e9 20 85 a3 cf 22 7c 36 93 47 61  ...... ..."|6.Ga
0080 cc 80 dc 82 8d 0a 3a 20 86 62 28 3f 69 4b 9a 5c  ......: .b(?iK.\
0090 44 5e 1e 1b be 78 f3 98 b6 b5 f8 cd 30 cd d1 b3  D^...x......0...
00a0 09 70 5e 93 fb ae 76 65 e6 ba d6 03 ac f0 e0 9d  .p^...ve........
00b0 b6 0c be 3a 55 c7 29 0f 48 9b eb 6f 7c 52 61 32  ...:U.).H..o|Ra2
00c0 74 db 1f cd f1 52 7d 71 df 63 b1 0d 2d b4 ac 53  t....R}q.c..-..S
00d0 6d ad 01 89 a7 d0 b2 be 10 1a 83 a3 3c 3f e9 20  m...........<?. 
00e0 cb 38 b9 73 da bf 78 07 93 df f3 8c ac 5b 98 81  .8.s..x......[..
00f0 f2 5b ea 82 43 cc 23 53 29 ef 91 d8 a7 fd ea e8  .[..C.#S).......
0100 c9 83 4f 85 03 dc 06 11 ef f8 35 5f 75 5d 5f b4  ..O.......5_u]_.
0110 49 11 e2 13 8d 43 00 12 83 a7 8f dd c6 a4 80 26  I....C.........&
0120 a2 75 79 9b 85 44 e7 05 10 c9 bf 26 f5 98 61 3e  .uy..D.....&..a>
0130 5e 75 e9 3f af 18 48 d4 3a 5c d1 90 8c 68 eb cc  ^u.?..H.:\...h..
0140 bb 34 b4 4b 63 cb bb ad b9 99 c4 24 77 09 83 88  .4.Kc......$w...
0150 92 74 97 ac ce 07 8b 04 36 88 5f d4 a2 5f a3 3c  .t......6._.._.<
0160 b9 5d 41 52 c9 0f b9 0c 43 7c 2a e4 38 74 f6 07  .]AR....C|*.8t..
0170 05 55 7b ff d0 04 86 a6 e8 6d 0e f6 f3 f3 86 0e  .U{......m......
0180 05 a7 02 8d 35 3a 03 db 6c 79 36 b9 2f 2f d4 aa  ....5:..ly6.//..
0190 5d 61 e6 ae                    ]a..

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 01 1c 07 1c 40 00 40 06 0c b4 c0 a8 00 65 2e cc  ....@.@......e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 14 94 ff 83 d2 f5 80 18  63..p...........
0030 00 f3 27 1b 00 00 01 01 08 0a 09 34 6c bd 33 4f  ..'........4l.3O
0040 1c 5e 17 03 03 00 e3 a3 ea a3 a3 9b 74 ed d3 a4  .^..........t...
0050 f4 c8 28 12 99 1b b2 3d 0e 86 62 53 e6 9c 51 09  ..(....=..bS..Q.
0060 ea fb e9 63 be 47 a3 91 22 3a 7d a9 e7 18 b8 b1  ...c.G..":}.....
0070 29 4a 4c d9 4e 2f 11 b6 11 fd 54 c8 b1 92 53 b2  )JL.N/....T...S.
0080 f1 eb ea fe ac 29 32 81 de 70 ab 91 5a f1 35 15  .....)2..p..Z.5.
0090 f3 7f d2 2c dc 87 fa ce 20 10 80 f5 82 a3 ec a0  ...,.... .......
00a0 f5 ba 71 04 15 ae 9d ab 70 7a 09 a5 79 6f 98 d7  ..q.....pz..yo..
00b0 78 f3 0f 81 c1 83 0d 3d 83 82 c1 09 d9 5e a5 83  x......=.....^..
00c0 67 d0 cc b8 43 24 ce 6c ff 1a 5a 46 36 98 05 f8  g...C$.l..ZF6...
00d0 32 f3 50 dc 77 d5 41 c2 66 be 5a 6a 61 8c e5 c5  2.P.w.A.f.Zja...
00e0 2c 58 5a 54 38 2d f8 1d 51 e6 82 4c 7e 48 a8 52  ,XZT8-..Q..L~H.R
00f0 98 7b 7f 51 18 6c 40 94 7f 95 76 91 35 3e b0 88  .{.Q.l@...v.5>..
0100 14 3d bf 07 e0 e0 42 ee 1b 8a b8 9b 1c 1b df af  .=....B.........
0110 74 61 41 5b 61 f2 93 b3 22 fe 26 ad 58 fe db f6  taA[a...".&.X...
0120 00 9a eb 5e 10 d8 bb b6 82 18           ...^......

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 34 c4 02 40 00 3a 06 56 75 2e cc 36 33 c0 a8  .4..@.:.Vu..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d2 f5 dc fe 15 7c 80 10  .ep..........|..
0030 01 82 51 cf 00 00 01 01 08 0a 33 4f 1c d0 09 34  ..Q.......3O...4
0040 6c bd                       l.

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 00 53 07 1d 40 00 40 06 0d 7c c0 a8 00 65 2e cc  .S..@.@..|...e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 15 7c ff 83 d2 f5 80 18  63..p....|......
0030 00 f3 26 52 00 00 01 01 08 0a 09 34 71 a0 33 4f  ..&R.......4q.3O
0040 1c d0 15 03 03 00 1a a3 ea a3 a3 9b 74 ed d4 df  ............t...
0050 c4 93 c4 82 53 8a e4 7e 0b 45 f8 e1 9b b8 8b c9  ....S..~.E......
0060 33                        3

0000 60 e3 27 9a d4 a6 18 03 73 4f 78 09 08 00 45 00  `.'.....sOx...E.
0010 00 34 07 1e 40 00 40 06 0d 9a c0 a8 00 65 2e cc  .4..@.@......e..
0020 36 33 01 bb 70 9f dc fe 15 9b ff 83 d2 f5 80 11  63..p...........
0030 00 f3 26 33 00 00 01 01 08 0a 09 34 71 a0 33 4f  ..&3.......4q.3O
0040 1c d0                       ..

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 34 c4 03 40 00 3a 06 56 74 2e cc 36 33 c0 a8  .4..@.:.Vt..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d2 f5 dc fe 15 9b 80 10  .ep.............
0030 01 82 39 65 00 00 01 01 08 0a 33 4f 30 38 09 34  ..9e......3O08.4
0040 71 a0                       q.

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 00 34 c4 04 40 00 3a 06 56 73 2e cc 36 33 c0 a8  .4..@.:.Vs..63..
0020 00 65 70 9f 01 bb ff 83 d2 f5 dc fe 15 9c 80 10  .ep.............
0030 01 82 39 3c 00 00 01 01 08 0a 33 4f 30 60 09 34  ..9<......3O0`.4
0040 71 a0                       q.

Więcej i mądrzej o TLS można przeczytać tutaj: [ https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security ]

Gdyby jednak zerknąć jak wygląda wnętrze przesyłane zwykłym HTTP (w odnieś. do HTTPS):

log Apache2 (różnice jedynie w długości):

na http:
188.146.161.17 - dupa [07/Jun/2021:17:31:02 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 203 "-" "okhttp/3.7.0"
na https:
188.146.161.17 - dupa [07/Jun/2021:17:28:12 +0200] "POST /app.php HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"

oraz TShark:

0000 18 03 73 4f 78 09 60 e3 27 9a d4 a6 08 00 45 40  ..sOx.`.'.....E@
0010 01 3f 24 d1 40 00 3a 06 fb f6 bc 92 a1 11 c0 a8  .?$.@.:.........
0020 00 65 87 82 00 50 a8 ab e1 d7 f4 d0 f3 d8 80 18  .e...P..........
0030 01 57 61 10 00 00 01 01 08 0a 5e 61 0d 8e 08 0a  .Wa.......^a....
0040 cb 4c 50 4f 53 54 20 2f 61 70 70 2e 70 68 70 20  .LPOST /app.php 
0050 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 75 74 68 6f 72  HTTP/1.1..Author
0060 69 7a 61 74 69 6f 6e 3a 20 42 61 73 69 63 20 5a  ization: Basic Z
0070 48 56 77 59 54 70 72 64 58 42 68 0d 0a 43 6f 6e  HVwYTprdXBh..Con
0080 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 38 38 0d  tent-Length: 88.
0090 0a 48 6f 73 74 3a 20 67 70 73 6c 6f 67 67 65 72  .Host: gpslogger
00a0 2e 71 72 67 6f 2e 70 6c 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63  .qrgo.pl..Connec
00b0 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65  tion: Keep-Alive
00c0 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e  ..Accept-Encodin
00d0 67 3a 20 67 7a 69 70 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67  g: gzip..User-Ag
00e0 65 6e 74 3a 20 6f 6b 68 74 74 70 2f 33 2e 37 2e  ent: okhttp/3.7.
00f0 30 0d 0a 0d 0a 6c 61 74 3d 35 33 2e 39 31 30 32  0....lat=53.9102
0100 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 26 6c 6f 6e 3d 31  3333333332&lon=1
0110 34 2e 32 34 39 32 31 31 36 36 36 36 36 36 36 36  4.24921166666666
0120 37 26 74 69 6d 65 3d 32 30 32 31 2d 30 36 2d 30  7&time=2021-06-0
0130 37 54 31 35 3a 33 34 3a 30 35 2e 30 30 30 5a 26  7T15:34:05.000Z&
0140 73 3d 30 2e 30 26 61 6c 74 3d 34 2e 33      s=0.0&alt=4.3

Co jest jedynie zamaskowane jako base64 i łatwo można sprawdzić, że:

echo -n 'ZHVwYTprdXBh' | base64 --decode
dupa:kupa

…tak więc cała tajemnica upada. Dlatego zalecane jest HTTPS.

Widać także w dalszej części bloku dane przesyłane zwykłym tekstem -pozycje, czas etc.

lat=53.91023333333332&lon=14.249211666666667&time=2021-06-07T15:34:05.000Z&s=0.0&alt=4.3

Wysyłanie danych za pomocą metody GET przenosi zaś dane do URL i są one logowane w Apache2:

188.146.161.17 - dupa [07/Jun/2021:18:17:10 +0200] "GET /app.php?lat=53.91032&lon=14.249018333333334&time=2021-06-07T16:17:10.000Z&s=0.0&alt=14.9 HTTP/1.1" 200 3410 "-" "okhttp/3.7.0"

Jesteśmy zgodni co do wyboru metody POST oraz konieczności szyfrowania?