DNSRecon umożliwia sprawdzenie rekordów NS stref, enumerację ogólnych rekordów DNS dla danej domeny (MX, SOA, NS, A, AAAA, SPF i TXT), enumeracje rekordów SRV oraz domeny najwyższego poziomu (TLD), sprawdzenie rozpoznawania symboli wieloznacznych, wyszukanie brute-force subdomen dla A i AAA, zgodnie z zadanym słownikiem, enumerację rekordów mDNS dla sieci lokalnej, oraz enumerację hostów i subdomen przy użyciu Google.

root@kali:~# dnsrecon -h
usage: dnsrecon.py [-h] [-d DOMAIN] [-n NS_SERVER] [-r RANGE] [-D DICTIONARY]
          [-f] [-t TYPE] [-a] [-s] [-g] [-b] [-k] [-w] [-z]
          [--threads THREADS] [--lifetime LIFETIME] [--tcp] [--db DB]
          [-x XML] [-c CSV] [-j JSON] [--iw] [-v]

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -d DOMAIN, --domain DOMAIN
            Target domain.
 -n NS_SERVER, --name_server NS_SERVER
            Domain server to use. If none is given, the SOA of the
            target will be used.
 -r RANGE, --range RANGE
            IP range for reverse lookup brute force in formats
            (first-last) or in (range/bitmask).
 -D DICTIONARY, --dictionary DICTIONARY
            Dictionary file of subdomain and hostnames to use for
            brute force. Filter out of brute force domain lookup,
            records that resolve to the wildcard defined IP
            address when saving records.
 -f          Filter out of brute force domain lookup, records that
            resolve to the wildcard defined IP address when saving
            records.
 -t TYPE, --type TYPE Type of enumeration to perform.
 -a          Perform AXFR with standard enumeration.
 -s          Perform a reverse lookup of IPv4 ranges in the SPF
            record with standard enumeration.
 -g          Perform Google enumeration with standard enumeration.
 -b          Perform Bing enumeration with standard enumeration.
 -k          Perform crt.sh enumeration with standard enumeration.
 -w          Perform deep whois record analysis and reverse lookup
            of IP ranges found through Whois when doing a standard
            enumeration.
 -z          Performs a DNSSEC zone walk with standard enumeration.
 --threads THREADS   Number of threads to use in reverse lookups, forward
            lookups, brute force and SRV record enumeration.
 --lifetime LIFETIME  Time to wait for a server to response to a query.
 --tcp         Use TCP protocol to make queries.
 --db DB        SQLite 3 file to save found records.
 -x XML, --xml XML   XML file to save found records.
 -c CSV, --csv CSV   Comma separated value file.
 -j JSON, --json JSON JSON file.
 --iw         Continue brute forcing a domain even if a wildcard
            records are discovered.
 -v          Enable verbose

W wersji występującej w kali-linux

zobacz: https://tools.kali.org/information-gathering/dnsrecon