Jednym ze sposobów wykorzystania danych pogodowych jest ich odczyt przez urządzenie za pomocą requestu GET z określonego IP lub wraz z unikatowym tokenem.

Do tego celu zostało przygotowane małe PHPowe API pod adresem:

http://pogoda.wiks.eu/api.php

API wykonuje dwa rodzaje działań na w odpowiedzi na trzy rodzaje zapytań GET:

 • zapytanie ze znanego adresu IP – nie wymaga żadnych danych – zwraca określone warunki pogodowe,
 • zapytanie z podaniem unikatowego tokena – również zwraca określone warunki pogodowe,
 • zapytanie o token z określonego adresu IP, z podaniem adresu MAC karty sieciowej urządzenia – w momencie gdy oczekujemy takiego zapytania – zwraca token, którym następnie urządzenie może posługiwać się z dowolnego adresu IP

W trzecim spośród opisanych przykładów należy odblokować na kilka minut możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie urządzenia, podać jego MAC oraz adres IP z którego pytanie zostanie zadane. Wszystkie czynności po zalogowaniu uprawnionego użytkownika.
Urządzenie, które startuje po raz pierwszy i nie ma jeszcze ważnego tokena (albo nie uzyskało danych przy pomocy posiadanego tokena), ukaże na swoim wyświetlaczu adres MAC karty WiFi oraz informacje, że wysyła pytanie o token.
Token jest przechowywany w nieulotnej pamięci EEPROM urządzenia.
Token, który wpadnie w niepowołane ręce może zostać łątwo zmieniony i w ten sposób pytania z nim pozostaną bez odpowiedzi.

Zatem jeśli wpiszemy w pasek adresu przeglądarki:

http://pogoda.wiks.eu/api.php

– nie uzyskamy nic, chyba że pytanie zostało wysłąne z uprawnionego adresu.
Jeśli wpiszemy pytanie z tokenem, np:

http://pogoda.wiks.eu/api.php?t=for_test_cntcXBWYJDQ0H6VwanN3Zrh

uzyskamy coś jak:

;POGODA.WIKS.EU;Swinoujscie;2018-07-16 16:30;27;1012;0;5;340;47;bezchmurne niebo, temperatura +27C, wiatr z kierunku N 3B (ok.5m/s), cisnienie 1012hPa, wilgotnosc 47% ;w godz.2-... przelotny deszcz, temp. +19...+25C ochlodzi sie, lagodny...umiarkowany wiatr (3-4B) z kierunku NE, cisnienie 1026 hPa, zachmurzenie 6-7/8 , wilgotnosc 85...100 %;;EU.WIKS.POGODA;;

Jeśli z treści wyciągniemy to co jest pomiędzy ;POGODA.WIKS.EU; a ;EU.WIKS.POGODA; , oraz podzielimy to wzdłuż średników, uzyskamy:

Swinoujscie;
2018-07-16 16:30;
27;
1012;
0;
5;
340;
47;
bezchmurne niebo, temperatura +27C, wiatr z kierunku N 3B (ok.5m/s), cisnienie 1012hPa, wilgotnosc 47% ;
w godz.2-... przelotny deszcz, temp. +19...+25C ochlodzi sie, lagodny...umiarkowany wiatr (3-4B) z kierunku NE, cisnienie 1026 hPa, zachmurzenie 6-7/8 , wilgotnosc 85...100 %;

czyli 10 pól, które oznaczają kolejno:

0 –> Swinoujscie – nazwa miejsca
1 –> 2018-07-16 17:00 – moment, dla którego wysyłamy pogodę, lub moment wysłania prognozy
2 –> 27 – temperatura (stC),
3 –> 1012 – ciśnienie (hPa),
4 –> 0 – siła wiatru w stopniach Bouforta,
5 –> 5 – prędkość wiatry w m/s,
6 –> 350 – kierunek wiatru w stopniach względem północy,
7 –> 44 – wilgotność (w %),
8 –> bezchmurne niebo, temperatura +27C, wiatr z kierunku N 3B (ok.5m/s), cisnienie 1012hPa, wilgotnosc 44% – tekstowy opis obecnej sytuacji
9 –> w godz.2-… przelotny deszcz, temp. +19…+25C ochlodzi sie, lagodny…umiarkowany wiatr (3-4B) z kierunku NE, cisnienie 1026 hPa, zachmurzenie 6-7/8 , wilgotnosc 85…100 % – tekstowy opis najbliższej prognozy pogody, najbliższe około 12 godzin

Warto zwrócić uwagę, że tekst jest pozbawiony innych znaków niż ASCII – aby łatwiej analizować go i wyświetlać w prostym 8bitowym urządzeniu.

W przypadku miejsc, dla których gromadzone są jedynie prognozy (czyli ok 300 miejsc w PL):

0 –> Krosno Odrzanskie
1 –> 2018-07-16 17:40:55
9 –> przelotny deszcz, temp. +19…+30C ochlodzi sie, powiew…slaby wiatr (1-2B), cisnienie 1016 hPa, zachmurzenie 3-7/8 , wilgotnosc 40…87 %

GitHUB:

https://github.com/wiks/arduino_weather

Programik wewnątrz ArduinoMEGA:

// http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalDisplay
// https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3091069.html
#include 
#include 

// eeprom addresses:
int eeprom_addr_token = 0;
int eeprom_addr_ssid = 32;
int eeprom_addr_passwd = 64;

// place for wifi credentials
boolean got_new_wifi_creds = false;
String SSID_ = ""; 
String PASSW = ""; 

// time in sec change screen LCD
const int one_screen_time = 15;

// eeprom egdes:
const int EEPROM_MIN_ADDR = 0;
const int EEPROM_MAX_ADDR = 511; // TODO
// for eeprom excachge:
const int BUFSIZE = 32; // TODO
char buft[BUFSIZE + 1];

// html content of weather starts and stops with:
const String opening_string = "POGODA.WIKS.EU";
const String closing_string = "EU.WIKS.POGODA";

// url of weather api server:
const String api_url = "http://pogoda.wiks.eu/api.php";
// host-url
const String host_url = "pogoda.wiks.eu";

// ---
// for own MAC and IP:
String myip = "";
String mac = "";
// for token into and from EEPROM:
String token = ""; // will be read from eeprom or -if empty - ask with MAC
// global place for read html content
String picked = ""; 
// array for fields position in html content:
int colon_divided_fields[15] = {}; 

// here result to show on LCD:
String ss_now_city2 = "";
String ss_forecast = "";
int failed_attempts = 0;

// buffer for read whole html content
long buf_max_size = 2000;
byte buf[2000];

/*
 LiquidCrystal440 Library

 The circuit:
 * LCD Enable2 pin to digital pin 13
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalDisplay
 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3091069.html
*/

// initialize the LCD440 library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
const int en2 = 13; // for LCD440
int rw = 255; // not connected
LiquidCrystal lcd(rs, rw, en, en2, d4, d5, d6, d7);

// EEPROM ---
// https://gist.github.com/smching/05261f11da11e0a5dc834f944afd5961

/* checks range of eeprom address
 */
boolean eeprom_is_addr_ok(int addr) {
 
 return ((addr >= EEPROM_MIN_ADDR) && (addr <= EEPROM_MAX_ADDR));
}

/* Writes bytes into address
 */
boolean eeprom_write_bytes(int startAddr, const byte* array, int numBytes) {
 
 int i;
 if (!eeprom_is_addr_ok(startAddr) || !eeprom_is_addr_ok(startAddr + numBytes)) {
  return false;
 }
 for (i = 0; i < numBytes; i++) {
  EEPROM.write(startAddr + i, array[i]);
 }
 return true;
}

/* Writes a string starting at the specified address.
 * max 32chars
 * returns true if succes
 */
boolean eeprom_write_32string(int addr, const char* string) {

 //int numBytes; // actual number of bytes to be written
 //write the string contents plus the string terminator byte (0x00)
 int numBytes = strlen(string) + 1;
 if (numBytes > BUFSIZE) {
  numBytes = BUFSIZE;
 }
 //Serial.println("eeprom --> " + String(string) );
 return eeprom_write_bytes(addr, (const byte*)string, numBytes);
}

/* Reads a string starting from the specified address.
 * max 32 chars
 * returns true if succes
 */
boolean eeprom_read_32string(int addr, char* buffer) {
 
 byte ch; // byte read from eeprom
 int bytesRead = 0; // number of bytes read so far
 if (!eeprom_is_addr_ok(addr)) { // check start address
  return false;
 }
 int bufSize = BUFSIZE;
 ch = 1; // no mather but other than 0x00
 while ( (ch != 0x00) && (bytesRead < bufSize) && ( (addr + bytesRead) <= EEPROM_MAX_ADDR) ) {
  ch = EEPROM.read(addr + bytesRead);
  buffer[bytesRead] = ch; 
  bytesRead++; 
 }
 // make sure the user buffer has a string terminator, (0x00) as its last byte
 if ((ch != 0x00) && (bytesRead >= 1)) {
  buffer[bytesRead] = 0;
 }
 return true;
}

/** wait for OK ack
 */
boolean rx_ok(String descr="") {
 
 if(Serial1.find("OK")) {
  //Serial.println(descr + "--> RX ok");
  return true;
 }
 Serial.println(descr + "... ok not found ");
 return false;
}

/** send AT command, wait for ack OK
 */
boolean at_and_wait_ok(String at) {

 Serial1.println(at);
 //Serial.println(at);
 String descr = "TX: " + at + " ";
 return rx_ok(descr);
}

/* like in name
 * 
 */
boolean reset_wifi_modul() {

 boolean ret = false; // not connected
 Serial.println("RESETTING ESP8266 WIFI CHIP");
 lcd.home(); 
 lcd.print("http://pogoda.wiks.eu Dzien dobry :-)");
 while(true){
  at_and_wait_ok("AT+RST");
  if(Serial1.find("eady")) { // after reset should return 'Ready'
   Serial.println("Resetted and ready");
   return;
  }
  delay(2000);
 }
}

/** get several bytes to specified char, f.e. "
 * specified nomber of chars is 'some_bytes'
 */
String rx_some_bytes_end_with(char divider='"', int some_bytes=16, int max_wait=3000){

 String rx_bytes = "";
 int wait = 0;
 int count_bytes = 0;
 while((wait < max_wait) && (count_bytes < some_bytes) ){
  if( Serial1.available() ) {
   char c = Serial1.read();
   if ( c != divider ) { 
    rx_bytes += String(c);
    count_bytes += 1;
   }
   if( count_bytes >= some_bytes || c == divider ){
    return rx_bytes;  
   }
  }
  wait += 5;
  delay(5);
 }
 return "";
}

/** ask about IP oraz MAC from connected router
 * 
 */
boolean ask_about_ip() {
 
 //global mac;
 
 boolean res = false;
 int max_wait = 500;
 int wait = 0;
 delay(1000);
 Serial1.flush();
 Serial1.println("AT+CIFSR");
 Serial.println("AT+CIFSR --> Get local IP address...");
 while(!Serial1.find("+CIFSR:STAIP,\"")) {
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 myip = rx_some_bytes_end_with('"');
 Serial.println("mam IP " + myip);
 while(!Serial1.find("+CIFSR:STAMAC,\"")) {
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 mac = rx_some_bytes_end_with('"', 20);
 Serial.println("MAC " + mac);
 rx_ok("(from +CIFSR)");
 Serial1.flush();
 return ( myip && mac );
}

/** waiting for info about IP and ask IP & MAC
 * return true if both are found
 */
boolean find_ip() {
 
 Serial.print("waiting for IP i MAC [ \"WIFI GOT IP\" ]...");
 boolean have_ip_mac = false;
 while(!Serial1.find("WIFI GOT IP")){
  Serial.print(".");
  delay(1000);  
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("pytam o IP i MAC");
 have_ip_mac = ask_about_ip();
 if(have_ip_mac == false) {
  Serial.println("not IP, MAC found..." );
 }else{
  // TODO show MAC only if not recived weather...
  //lcd.setCursor(0, 2);
  //lcd.print("MAC " + mac + " ");
  // IP local is here - totally not 
  //lcd.setCursor(22, 2);
  //lcd.print("ip " + myip);
  if(got_new_wifi_creds) {
   Serial.println("got_new_wifi_creds --> write it to EEPROM");
  }
 }
 return have_ip_mac;
}

/* read bytes into buff
 * return number bytes read
 */
long rx_and_usbprint_bytes(byte pbuf[], int bytes) { 
 
 int i = 0;
 int index =0;
 while(i= '0' && c <= '9' ) { 
   max_blend_before_count = 0;
   index++;
   str += String(c);
  }else{
   if( max_blend_before_count-- <= 0 ) { // or not digit before number
    if (str.length()>0) {
     rx = str.toInt();
    }
    break;
   }
  }
  delay(5);
 }
 return rx;
}

/** send anounce to request,
 * after prompt > send request and recive response
 */
long send_content_wifi(String after_cmd) {

 long rx = 0;
 long readed_bytes = 0;
 String cmd2 = "AT+CIPSEND=" + String(after_cmd.length());
 Serial1.println(cmd2);
 Serial.println(cmd2 + " <-- need send request");
 delay(1500); 
 if(!Serial1.find(">")) {
  Serial1.println("AT+CIPCLOSE");
  Serial.println("prompt ( > ) not found");
  return rx;
 }
 Serial1.println(after_cmd);
 /* +IPD,747:HTTP/1.1 200 OK */
 wait_for_somestring_recived("+IPD,", 300);
 rx = wait_valueint_recive(5);
 if(Serial1.find("OK")){
  Serial.println("to RX: " + String(rx) + " bajtów, HTTP ... 200 OK" );
 }
 readed_bytes = rx_and_usbprint_bytes(buf, rx-175); // 17 is length of "HTTP/1.1 200 OK + \r\n"
 Serial1.flush();
 Serial.println("rx bytes: " + String(readed_bytes) );  
 return readed_bytes;
}

/** pick up from buffor content between opening_string and closing_string strings
 */
String pick_up_mycontent(int readed_bytes) {
 
 String tmp_string = "";
 boolean gotit = false;
 String clue_content = "";
 if(readed_bytes > 0) {
  for(int i=0;i 31 ) {
    if(gotit) {
     tmp_string += char(buf[i]);
     if(tmp_string.endsWith(closing_string + ";")) {
      tmp_string = tmp_string.substring(0, tmp_string.indexOf(";"+closing_string));
      return tmp_string;
     }
    }else{
     if (!gotit) {
      tmp_string += char(buf[i]);
      if(tmp_string.endsWith(opening_string + ";")) {
       gotit = true;
       tmp_string = "";
      }
     }
    }
   }
  }
 } 
 return "";
}

/** connect to WiFi
 */
boolean connectWiFi() {

 Serial1.println("AT+CWMODE=1");
 delay(5000);
 String cmd = "AT+CWJAP=\""+SSID_+"\",\""+PASSW+"\"";
 return at_and_wait_ok(cmd);
}

/** connect to remote server
 */
void connect_weather_server() {

 Serial.print("connecting server...");
 String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + host_url + "\",80";
 //Serial.print( cmd );
 while(!at_and_wait_ok(cmd)) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 };
 Serial.println(" :-)");
}

/** connect to wifi, 
 * find MAC, IP set transmision mode
 */
void looking_wifi_ip_mac() {

 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(" looking for WiFi: " + SSID_ );
 boolean is_connected = false;
 int i = 5;
 while(!is_connected) {
  Serial.println();
  i = 5;
  Serial.print("looking for WiFi");
  while(!Serial1.find("WIFI CONNECTED") && i > 0){
   Serial.print(".");
   delay(1000);
   i--;
  }
  if(i > 0) {
   Serial.println(" --> ?is auto-connected.");
   is_connected = true;
  }else{
   is_connected = connectWiFi(); 
   if(is_connected) {
    Serial.println(" --> ?is connected, after USER&PASS.");
   }
  }
 }
 // ------- only connected ------- 
 Serial.println("looking for IP...");
 find_ip();
 Serial.flush();
 delay(500); 
 // set the single connection mode
 Serial.print("set the single connection mode...");
 while (!at_and_wait_ok("AT+CIPMUX=0")) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }; 
 Serial.println("");
}

/** get token with MAC (needed server allow to)
 */
String token_from_mac() {

  token = "";
  if(mac.length() > 10) {
   lcd.setCursor(0, 2);
   lcd.print("MAC " + mac + " ");
   lcd.setCursor(0, 3);
   lcd.print("ask about token (MAC & IP) is allowed?");
   String cmd_get = "GET " + api_url + "?m=" + mac + " HTTP/1.1\r\n\r\nHost: " + host_url + ":80\r\n";
   long readed_bytes = send_content_wifi(cmd_get);
   token = pick_up_mycontent(readed_bytes);
   if( token.length() > 4 ) {
    Serial.println( "rx-token: " + token );
    token.toCharArray(buft, BUFSIZE); 
    eeprom_write_32string(eeprom_addr_token, buft);
    Serial.print("Token read from api.weather, writen to EEPROM: " + token );
    delay(500);
   }else{
    Serial.print("No token from api.weather...");
   }
  }
  return token;
}

/** get weather from server ask with token
 * find number of fields divided with semicolon
 */
int get_request_weather() {
 
 String cmd_get = "GET " + api_url + "?t=" + token + " HTTP/1.1\r\n\r\nHost: " + host_url + ":80\r\n";
 long readed_bytes = send_content_wifi(cmd_get);
 picked = pick_up_mycontent(readed_bytes);
 int lp_semicolon = 0;
 int max_semicolon = 15; // TODO
 for(int i=0;i 31) {
      tmp_string += String( byt );
     }
    }
   }
   delay(5); 
  }
  tmp_string = tmp_string.substring(0, tmp_string.indexOf(":wifi"));
  SSID_ = tmp_string.substring(0, tmp_string.indexOf(":"));
  PASSW = tmp_string.substring(tmp_string.indexOf(":") + 1);
  got_new_wifi_creds = true;
  SSID_.toCharArray(buft, BUFSIZE); 
  eeprom_write_32string(eeprom_addr_ssid, buft);
  PASSW.toCharArray(buft, BUFSIZE); 
  eeprom_write_32string(eeprom_addr_passwd, buft);
 }else{
  Serial.println("read wifi_creds from EEPROM");
  // get SSID from EEPROM:
  eeprom_read_32string(eeprom_addr_ssid, buft);
  SSID_ = String(buft);
  // get SSID from EEPROM:
  eeprom_read_32string(eeprom_addr_passwd, buft);
  PASSW = String(buft);
 }
 //reset and test if the module is ready
 reset_wifi_modul();
 looking_wifi_ip_mac();
 // get token from EEPROM:
 eeprom_read_32string(eeprom_addr_token, buft);
 token = String(buft); // "for_test_cntcXBWYJDQ0H6VwanN3Zrh"; // 
 Serial.println("Token read from EEPROM: " + token + " (length: " + token.length() + " )" );
 delay(1000);
 connect_weather_server();
 // is token from eeprom?
 if( token.length() < 1) {
  Serial.println("empty EEPROM token");
  // ask server (server should be set to allow to);
  token = token_from_mac();
 }else{
  // check is right token (try *3)
  boolean token_works = false;
  int coundtry = 10;
  while(!token_works && coundtry > 0) {
   int lp_semicolon = get_request_weather();
   if (lp_semicolon > 8) {
    token_works = true;
   }else{
    coundtry--;
    delay(10000);
   }
  }
  if( !token_works ) {
   Serial.println("not weather recided, try * 10");
   token = token_from_mac();
  }else{
   Serial.println("request with token is right!");
  }
 }
}

//------------------------------------------------------------------------------------------

void loop() {

 Serial.println("================== LOOP ===================");
 delay(500);
 String piece = "";
 String eof = "\r\n";
 // Turn on the display:
 lcd.display();
 connect_weather_server();
 int lp_semicolon = get_request_weather();
 if (lp_semicolon > 1) {
  ss_now_city2 = "";
  ss_forecast = "";
  int prev_pos = 0;
  for(int i=0;i<15;i++) {
   if(colon_divided_fields[i] > 0) {
    piece = picked.substring(prev_pos, colon_divided_fields[i]);
    if (i == 0) {
     ss_now_city2 += piece + " ";
    }
    if (i == 1) {
     ss_now_city2 += piece + " ";
    }
    if (i == 8) {
     ss_now_city2 += piece;
     failed_attempts = 0;
    }
    if (i == 9) {
     ss_forecast = "wkrotce: " + piece;
     failed_attempts = 0;
    }
    // all recived fields:
    if ( piece.length() > 0 ) {
     Serial.println( String(i) + " --> " + piece );
    }
    prev_pos = colon_divided_fields[i] + 1;
   }
  }
 }else{
  failed_attempts++;
 }
 if(failed_attempts < 5 && (ss_now_city2.length() > 1 || ss_forecast.length() > 1)){
  int count = 3;
  while(count-- > 0) {
   show_it(ss_now_city2);
   show_it(ss_forecast);
  }
 } else{
  show_it("error connection...");
 }
}
lcd_wifi_get_sote5.inoview rawview file on GitHub

Powyższy program, napisany na Arduino Mega z podłączonym wyświetlaczem LCD 40 * 4:

pobiera z EEPROM dane do połączenia z WiFi użytkownik i hasło, łączy się z routerem,
następnie pobiera z EEPROM token (może też być bez tokena) i łączy się z serweem pogodowym w sposób opisany wcześniej, pobierając pogodę, następnie wyświetla ją na LCD i po około minucie łączy się znów.
Dzięki temu wyświetla aktualną pogodę.
Jeśli nie uda się połączyć i otrzymać pogody – wykonuje kilka prób, wyświetla adres MAC i karty sieciowej WiFi i informuje, że łączy się z serwerem pytając o token.
Jeśli nie uda się połączenie z WiFi to zima…

Ale używając prostego Pythonowego skryptu…

# coding=utf-8

import serial

wifi_ssid = "WikS_mobileH"
wifi_passwd = "***" # TODO put here your WiFi password

usb_as_serial = '/dev/ttyACM0'

ser = serial.Serial(usb_as_serial, 115200, timeout=2)
ser.flushInput()
ser.flushOutput()

while True:
  data_raw = ser.readline()
  if len(data_raw) > 0:
    print(data_raw)
    if "wifi credientals" in data_raw:
      toprint = "wifi:" + wifi_ssid + ":" + wifi_passwd + ":wifi"
      print toprint
      ser.write(toprint)

# ---
# run from Terminal in this way (as user allowed to use mentioned serial-port):
# $ python run.py

…przekażemy dane do połączenia WiFi – usera i hasło.

Aby sprawdzić co można uzyskać dla tokena w pełniejszej nieco formie…

Radości!
WikS